HomeJuridische info

Juridische info

Adresgegevens en juridische info

Record Bank is een merk van en maakt deel uit van ING België nv. Record Bank zal nog gedurende een beperkte overgangsperiode als apart merk van ING België blijven bestaan. Overal waar hierna de term Record Bank verschijnt, moet u dit vanaf 1 mei 2018 lezen als Record Bank merk van ING België.

Algemene informatie over Record Bank

Merk van ING België nv
Bank / kredietgever

Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, 1000 Brussel

RPR Brussel – BE 0403 200 393

Exploitatiezetels:

  • Henri Matisselaan 16, 1140 Evere
  •  Wilsonplein 5 bus i, 9000 Gent
  •  Rue des Guillemins 26/0011, 4000 Luik

Telefoon: +32 (0)2 728 98 88

Internet: www.recordbank.be

E-mail: customerservice@recordgroup.be

BIC: BBRUBEBB 010

IBAN rekening: BE45 3109 1560 2789

 

Record Bank is, als kredietinstelling, onderworpen aan de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 10-16 te 1000 Brussel, tel: 02/220 52 11, alsook aan de controle van de Nationale Bank van België (BNB), Berlaimontlaan 14 te 1000 Bruxelles, tel: 02/221.21.11.
De bevoegde toezichtsinstantie van Record Bank als kredietverlener is bovendien de Algemene Directie Controle en Bemiddeling bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, North Gate III, Albert II-laan 16, 1000 Brussel (tel. 02 277 54 85).  

Record Bank is lid van Febelfin en heeft de gedragscodes van de Belgische Federatie van de Financiële Sector (Febelfin) – beschikbaar op haar website (www.febelfin.be) - onderschreven.

Record Bank is ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen bij de FSMA  onder het nummer 12381A