Overlijden

We denken er niet graag aan, maar krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken. Het verlies van een dierbare is emotioneel al een zware dobber. Dikwijls wordt de praktische kant van de zaak nogal onderschat, wat alles meteen dubbel zo zwaar maakt. Voorbereid zijn op wat onvermijdelijk ooit op ons af komt is dus geen slecht idee.