HomeProductenSparenPensioensparen

Pensioensparen

 • 30% belastingvoordeel
 • Op uw eigen ritme
 • Extra rendement mogelijk

Neem uw pensioen nu in handen met Record Top Pension Fund

Het linkse of het rechtse tropische hemd om te gaan luieren op het strand? In een ideale wereld is dat het enige waarover u zich zorgen maakt als u met pensioen bent. Omdat u voorbereid bent op alle andere zorgen, dankzij het bedrag dat u bij elkaar spaarde voor uw pensioen. Wilt u ook alleen maar aan de simpele dingen in het leven moeten denken na uw pensioen? Neem het dan nu al in handen. Dankzij Record Top Pension Fund, een pensioenspaarfonds naar Belgisch recht, bouwt u op uw eigen tempo een potentieel extra pensioenkapitaal op, terwijl u van een mooi belastingvoordeel geniet.

Ontdek alles over pensioensparen op www.recordtoppensionfund.be (externe website van NN Investment Partners)

Voordelen

 • 30% belastingvoordeel: met Record Top Pension Fund geniet u van 30% belastingvoordeel. Als u dus het wettelijke maximum van 940 euro stort, krijgt u maar liefst 282 euro terug van de belastingen.
 • Op uw eigen ritme: u belegt zo veel u wilt, of het nu 50 of 940 euro per jaar is (het wettelijke maximum voor 2017). Als de minimumstorting per keer maar 25 euro bedraagt. Maar denk eraan: hoe meer u belegt, hoe groter uw belastingvoordeel.
 • Extra rendement mogelijk: door uw kapitaal te beleggen in zowel obligaties als aandelen, profiteert u van de beursprestaties. Het gaat om een belegging op lange termijn, extremen van het fonds worden zo gladgestreken. Kapitaalbescherming is er niet, maar extra rendement mogelijk wel.

Risico’s en beleggingshorizon

SRRI*-notering: 4 (van 1, de minst risicovolle, tot 7, de meest risicovolle: risico-indicator die overeenstemt met de BEAMA-methodologie).

Verbonden risico’s:

 • Kredietrisico: risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft.
 • Wisselkoersrisico: risico dat de waarde van de belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
 • Concentratierisico: risico bij concentratie van de belegging in bepaalde activa of op bepaalde markten.
 • Tegenpartijrisico: mogelijke insolventie van instellingen die diensten verlenen aan de bevek.
 • Modelrisico: de voorspellende modellen kunnen in bepaalde marktomstandigheden minder efficiënt zijn.
 • Liquiditeitsrisico: er kunnen te weinig kopers of verkopers zijn om de beleggingen van het fonds gemakkelijk te kunnen verhandelen.

Minimumhorizon > 10 jaar.

Contacteer uw Record-bankier