NN (L) Patrimonial

 • Dakfonds = fonds dat belegt in andere beleggingsfondsen
 • Kies uit 3 formules: Defensive, Balanced en Aggresive
 • Fondsenbeheerder: NN Investment Partners

Beleg moeiteloos met het dakfonds NN (L) Patrimonial

U wilt wel beleggen maar… de beurs volgen is niks voor u? U denkt niet voldoende kennis te hebben of u hebt geen zin om er tijd in te steken? Kies dan voor een dakfonds zoals NN (L) Patrimonial. Een dakfonds is een fonds dat belegt in andere beleggingsfondsen. NN (L) Patrimonial is een dakfonds naar Luxeburgs recht dat voornamelijk belegt in een gespreide portefeuille van internationale aandelen- en obligatiefondsen. Ook andere financiële instrumenten kunnen worden aangewend om de beleggingsdoelstellingen te realiseren. Professionele beleggers doen alles voor u: ze bepalen voortdurend welke fondsen interessant zijn en maken op basis daarvan een selectie. Het enige wat u moet doen is kiezen hoeveel risico u wilt nemen.

Uw voordelen in een notendop:

 • Risicospreiding: omdat u in meerdere fondsen belegt, legt u niet al uw eieren in één mand.
 • Actief beheer: professionele beheerders volgen voortdurend de beursevoluties en kiezen op basis daarvan in welke fondsen NN (L) Patrimonial belegt. Zelf hoeft u niks te doen.
 • 3 soorten beleggingsformules: u kiest zelf welke formule bij u past. U hebt de keuze uit defensive, balanced of aggressive.

Risico's

SRRI

SRRI-notering van de compartimenten Defensive, Balanced en Aggressive: respectievelijk 3, 4 en 5 (van 1, de minst risicovolle, tot 7, de meest risicovolle).

Andere risico’s

 • Tegenpartijrisico: mogelijke insolventie van instellingen die diensten verlenen aan de bevek.
 • Liquiditeitsrisico: er kunnen te weinig kopers of verkopers zijn om de beleggingen van het fonds gemakkelijk te kunnen verhandelen.
 • Marktrisico: als de hele markt of een categorie van activa daalt, kunnen de prijs en de waarde van de activa in portefeuille worden beïnvloed.
 • Kredietrisico: potentiële of effectieve dalingen van de kredietwaardigheid kunnen het gepercipieerde risiconiveau verhogen.
 • Valutarisico: het compartiment kan rechtstreeks in producten beleggen die in een andere munt uitgedrukt zijn dan de valuta van het compartiment. Aangezien het valutarisico niet afgedekt is, kunnen variaties tussen valuta's een bron van schommelingen zijn.
 • Geen kapitaalbescherming.