HomeBeleggen bij Record Bank

1) Naast zicht- en spaarrekeningen biedt Record Bank u ook de onderstaande beleggingsproducten aan. U kunt ze onderschrijven bij uw Record-bankier of via Record@Home (het Record Renteplan kan alleen afgesloten worden via uw Record-bankier).

Met kapitaalgarantie:

  • Kasbons
  • Termijnplaatsingen
  • Record Renteplan

Zonder kapitaalgarantie:

  • Record Top Pension Fund (*)
  • Record Fund (*)
  • Record Flexiplan (Record Fund en fondsen van NN Investment Partners) (*)
  • Fondsen van NN Investment Partners (*)

Meer informatie over (de modaliteiten van) die producten vindt u op onze site of bij uw Record-bankier.

Alle verrichtingen uitgevoerd in uw Record-kantoor worden afgehandeld op briefpapier/borderellen van Record Bank.

2) Aandelen en obligaties kunt u aankopen via Record@Home:

Via Record@Home, onze pc-banking, kunt u een selectie van aandelen en obligaties kopen (*). U kunt uw aandelen ook terug verkopen via Record@Home of via uw Record-bankier. Obligaties kunt u alleen verkopen via uw Record-bankier (niet via Record@Home). In Record@Home ziet u alleen orders in afwachting of uitgevoerde orders (geannuleerde orders zijn niet zichtbaar). Opgelet! Een beursorder aanpassen of annuleren is niet mogelijk via Record@Home. Neem daarvoor contact op met uw Record-bankier.

3) Andere beleggingsproducten dan diegene die hierboven vermeld staan, worden niet verkocht in naam van Record Bank. Record Bank draagt dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de verkoop van die producten, noch wat distributie betreft, noch wat de aard en modaliteiten van het product betreft.