HomeJuridische info

Juridische info

Adresgegevens en juridische info

De uitgever van deze website is

Record Bank NV
Henri Matisselaan 16
1140 Brussel (Evere)
BTW BE 0403.263.642 – RPM Brussel
Tel : 02 728 98 88
BIC (SWIFT) HBKABE22
Rekening (IBAN) BE36 6520 4089 5181
E-mail: infodesk@recordgroup.be

Record Bank NV is, als kredietinstelling, onderworpen aan de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 10-16 te 1000 Brussel, tel: 02/220 52 11, alsook aan de controle van de Nationale Bank van België (BNB), Berlaimontlaan 14 te 1000 Bruxelles, tel: 02/221.21.11.
De bevoegde toezichtsinstantie van Record Bank als kredietverlener is bovendien de Algemene Directie Controle en Bemiddeling bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie, North Gate III, Albert II-laan 16, 1000 Brussel (tel. 02 277 54 85).  

Record Bank nv is lid van Febelfin en heeft de gedragscodes van de Belgische Federatie van de Financiële Sector (Febelfin) – beschikbaar op haar website (www.febelfin.be) - onderschreven.

Record Bank NV is ingeschreven in het register van verzekeringstussenpersonen bij de FSMA  onder het nummer 12.165A.