VANBIERVLIET ZAKENKANTOOR BVBA

  • Bankautomaat
  • Bankdiensten
  • Lenen
  • Sparen
  • Beleggingen

Hebt u een praktische vraag?

Uw Record-bankier staat u graag bij met raad en daad mocht u praktische vragen hebben of meer informatie willen.

De gegevens die worden meegedeeld, worden door Record Bank (Henri Matisselaan 16, 1140 Evere) verwerkt met het oog op  marketing van bank- en verzekeringsdiensten (behoudens verzet van de betrokken persoon, kosteloos en op verzoek, tegen de verwerking voor direct marketing). Er zal zo snel mogelijk met dit verzoek rekening worden gehouden.  Elke natuurlijke persoon kan kosteloos kennisnemen van de gegevens die op hem betrekking hebben en ze eventueel laten rechtzetten of verwijderen. Voor alle aanvullende informatie kunt u artikels 2.2 en 2.3 van het Algemeen reglement van de verrichtingen van Record Bank raadplegen.