HomeAlgemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Ik bevestig dat ik volgende documenten ontvangen, gelezen en aanvaard heb en dat ik deze documenten geprint of opgeslagen heb op een duurzame drager:

en voor zover van toepassing,

Ik aanvaard alle bepalingen ervan, die integraal deel uitmaken van deze overeenkomst.

Algemene informatie over Record Group en haar diensten vindt u terug op www.recordbank.be/nl/tarieven-en-reglementen.

De persoonsgegevens worden door Record Group verwerkt voor de volgende doeleinden: beheer van rekeningen, betalingen, kredieten en beleggingen, kredietverlening, verzekeringsbemiddeling, informatieverstrekking, centraal beheer van klanten, (direct) marketing van bank- en verzekeringsdiensten, globaal overzicht van klanten, controle van verrichtingen en voorkomen en opsporen van onregelmatigheden. Die gegevens mogen eveneens meegedeeld worden aan andere vennootschappen van de ING Group in België waarvan Record Group deel uitmaakt. Record Group is samengesteld uit twee vennootschappen: Record Bank nv, Henri Matisselaan 16, 1140 Evere en Record Credit Services cvba, Rue des Guillemins 26/0011, 4000 Luik.

U kunt de gegevens die op uw betrekking hebben inkijken en deze laten verbeteren. Voor alle informatie over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer verwijzen we u naar de artikels 2.2. en 2.3 van het Algemeen Reglement van de Verrichtingen. Indien u zich kosteloos verzetten wilt tegen:
• de verwerking van uw gegevens door Record Group met het oog op direct marketing-acties
• de mededeling van uw gegevens aan vennootschappen van Record Group en ING Group met het oog op direct marketing-acties
kan u dit op eenvoudig verzoek bij uw Record-bankier of via e-mail: customers@recordgroup.be