HomeDuplicaat van een rekeninguittreksel aanvragen

Duplicaat van een rekeninguittreksel aanvragen

Welke documenten?

U wenst een duplicaat jonger dan twee jaar op te vragen. Wie een duplicaat wenst van meer dan twee jaar oud, verwijzen wij graag door naar de aanvraag voor historieken.
Belangrijk: Wie over een Record@Home-abonnement beschikt, kan de duplicata van minder dan twee jaar oud gratis online opvragen. Log daarvoor aan in Record@Home en selecteer ‘vorige uittreksels’ in de linkerbalk.

Kostprijs van een duplicaat

Een duplicaat van een rekeninguittreksel tot 1 maand na verzenddatum ontvangt u gratis. Voor een duplicaat van meer dan 1 maand tot 2 jaar na verzending betaalt u 2,50 € per duplicaat, met een maximum van 150 € per aanvraag (tarieflijst).

Hoe betalen?

Dat kan op twee manieren:

  • via automatische debitering van uw zichtrekening bij Record Bank
    Zorg er in dat geval voor dat er voldoende saldo op staat.
  • via overschrijving
    We sturen u na ontvangst van het aanvraagformulier een e-mail met de gegevens voor de overschrijving.

Uw duplicaat wordt opgemaakt na ontvangst van onderstaand formulier, de kopie van uw identiteitskaart en de betaling. Dit kan tot twee weken in beslag nemen.

Hoe aanvragen?

Vul volgende gegevens in, stuur een kopie van uw identiteitskaart mee en klik op de oranje knop ‘Duplicaat aanvragen'.

OF: naam onderneming
Geef het IBAN-nummer op zonder spaties of streepjes. Bijvoorbeeld: BE76652825718877
Belangrijk: wij kunnen enkel een kopie van een document opmaken indien u zelf de titularis van de rekening bent.
Belangrijk: zorg ervoor dat de kopie goed leesbaar is
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
(voor advocaten en notarissen)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.