HomeHistoriek aanvragen

Historiek aanvragen

Welke documenten?

U wenst een historiek ouder dan twee jaar op te vragen.
Belangrijk: rekeninguittreksels die minder dan twee jaar oud zijn kunt u gratis opvragen via Record@Home. Log daarvoor aan in Record@Home en selecteer ‘vorige uittreksels’ in de linkerbalk.

Kostprijs van een historiek

De prijs bedraagt 30,25 euro per historiek per jaar en per rekening (tarieflijst).

Hoe betalen?

Dat kan op twee manieren:

  • via automatische debitering van uw zichtrekening bij Record Bank
    Zorg er in dat geval voor dat er voldoende saldo op staat.
  • via overschrijving
    We sturen u na ontvangst van het aanvraagformulier een e-mail met de gegevens voor de overschrijving.

Uw historiek wordt opgemaakt na ontvangst van onderstaand formulier, de kopie van uw identiteitskaart en de betaling. Dit kan tot twee weken in beslag nemen.

Hoe aanvragen?

Vul volgende gegevens in, stuur een kopie van uw identiteitskaart mee en klik op de oranje knop ‘Historiek aanvragen'.

OF: naam onderneming
Transactieborderellen en boekhoudkundige stukken mogen na 7 jaar van rechtswege vernietigd worden. Het is dan ook mogelijk dat de door u gevraagde opzoekingen niet het gewenste resultaat opleveren. In dat geval blijft de administratieve kost verschuldigd.
Bijvoorbeeld: op alle bedragen boven de 500 euro
Geef het IBAN-nummer op zonder spaties of streepjes. Bijvoorbeeld: BE76652825718877
Belangrijk: wij kunnen enkel een kopie van een document opmaken indien u zelf de titularis van de rekening bent.
Belangrijk: zorg ervoor dat de kopie goed leesbaar is
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
(voor advocaten en notarissen)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.