HomeKopie van een document aanvragen

Kopie van een document aanvragen

Welke documenten?

U wenst een kopie van een document, bijvoorbeeld een cheque of een overschrijvingsformulier.

Kostprijs van een historiek

De prijs bedraagt 10 euro per document (tarieflijst).

Hoe betalen?

Dat kan op twee manieren:

  • via automatische debitering van uw zichtrekening bij Record Bank
    Zorg er in dat geval voor dat er voldoende saldo op staat.
  • via overschrijving
    We sturen u na ontvangst van het aanvraagformulier een e-mail met de gegevens voor de overschrijving.

Uw kopie wordt opgemaakt na ontvangst van onderstaand formulier, de kopie van uw identiteitskaart en de betaling. Dit kan tot enkele weken in beslag nemen.

Hoe aanvragen?

Vul volgende gegevens in, stuur een kopie van uw identiteitskaart mee en klik op de oranje knop 'Kopie van een document aanvragen'.

OF: naam onderneming
Belangrijk: wij kunnen enkel een kopie van een document opmaken indien u zelf de titularis van de rekening bent.
Transactieborderellen en boekhoudkundige stukken mogen na 7 jaar van rechtswege vernietigd worden. Het is dan ook mogelijk dat de door u gevraagde opzoekingen niet het gewenste resultaat opleveren. In dat geval blijft de administratieve kost verschuldigd.
Belangrijk: zorg ervoor dat de kopie goed leesbaar is
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.
(voor advocaten en notarissen)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc docx odt.