Gespreid beleggen zonder zorgen met Flexiplan: krijg nu tot 125 euro teruggestort!

Is beleggen onbekend terrein voor u, maar wilt u toch genieten van potentieel meer rendement? Dan is Record Flexiplan iets voor u. Als als u nu voor Flexiplan kiest, krijgt u van Record Bank tot 125 euro teruggestort!

Hoe werkt het?

Het mechanisme is eenvoudig: u stort op regelmatige basis een vast bedrag in een of meerdere fondsen. U kiest volledig zelf hoeveel, wanneer en hoelang u belegt. Op lange termijn geniet u van potentieel meer rendement dan met een eenmalige belegging.

Gespreid beleggen: beleggen zonder wakker te liggen van de beurs

Dankzij gespreid beleggen kunt u potentieel beter presteren dan wanneer u in één keer een groot bedrag belegt.

  • U laat zich niet leiden door emoties: u laat beursschommelingen niet aan uw hart komen, want u weet dat beleggen een kwestie is van lange termijn.
  • U laat uw prestaties minder schommelen: door op lange termijn te denken, blijven uw beleggingen in evenwicht en ervaart u geen extreme pieken of dalen.
  • U spreidt het risico: bij gespreid beleggen legt u uw eieren niet in één mand. Daardoor blijft de totale waarde van uw belegging stabieler.

Geïnteresseerd?

 

Dit document is bestemd voor promotiedoeleinden en vormt geen beleggingsadvies. De voorgestelde belegging is mogelijk niet geschikt voor uw persoonlijke situatie of beleggersprofiel.

Het Record Flexiplan is een periodiek (niet-fiscaal) beleggingsplan. Stortingen zijn mogelijk vanaf 25 euro (per fonds). De bedragen worden belegd in deelbewijzen van kapitalisatiefondsen naar Luxemburgs of Belgisch recht (met onbepaalde looptijd). Neem voor u inschrijft nog even de Essentiële Beleggersinformatie (KIID), het prospectus en het laatste periodieke verslag van de bevek door. Beleggen gaat altijd gepaard met een zekere mate van risico. De waarde van uw belegging kan fluctueren. Uw initiële belegging is niet gegarandeerd.

Het prospectus, de Essentiële Beleggersinformatie en het laatste periodieke verslag van de fondsen waarin binnen het kader van het Flexiplan wordt belegd, zijn beschikbaar in het Nederlands en het Frans in alle kantoren van Record Bank en op www.recordbank.be. De financiële dienst voor de fondsen van het Record Flexiplan wordt verzorgd door Record Bank. De netto-inventariswaarden worden elke Belgische bankwerkdag in de financiële pers gepubliceerd. Instapvergoeding: afhankelijk van het gekozen compartiment (max. 3%). Jaarlijkse beheersprovisie: afhankelijk van het gekozen compartiment. Beurstaks bij afkoop (kapitalisatieaandelen): 1,32% (met een maximum van 4.000 euro). Meerwaarde: wordt niet belast, behalve als de bevek meer dan 25% renteproducten bevat (dan is er 30% roerende voorheffing van toepassing op het obligatiedeel). Tarieven geldig op 01/01/2017, onder voorbehoud van wijzigingen. Fiscaliteit: afhankelijk van het/de gekozen compartiment(en). Met ‘fonds’ bedoelen we: bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal) en compartimenten naar Luxemburgs of Belgisch recht. Het Record Flexiplan wordt u aangeboden (onder voorbehoud van aanvaarding door Record Bank nv en wederzijds akkoord) door Record Bank België nv ~ Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642

Informatie over klachtenbehandeling vindt u terug op https://www.recordbank.be/nl/contact/klacht. Alle claims voortvloeiend uit of in verband met de voorwaarden van deze disclaimer zijn onderworpen aan het Belgisch recht.

Record Bank nv ~ Maatschappelijke zetel: Henri Matisselaan 16, 1140 Evere ~ RPR Brussel - BTW BE 0403 263 642 ~ BIC (SWIFT): HBKABE22 ~ IBAN BE36 6520 4089 5181 ~ www.recordbank.be ~ FSMA 12.165A