HomeProductenBankierenBetaald wordenEuropese domiciliëring

Europese domiciliëring

 • Eigen beheer van uw geldstroom
 • Minder zorgen
 • Oplossing op maat

Europese domiciliëring: makkelijk en efficiënt

Met een Europese domiciliëring of SEPA Direct Debit hoeft u niet meer te wachten op de actie van uw klant. U ontvangt uw geld snel en hebt alles zelf in handen. Geschikt zowel voor eenmalige als voor regelmatig terugkerende betalingen.

Uw voordelen

 • Eigen beheer van uw geldstroom: u beslist zelf wanneer u de invordering verstuurt en uw geld int.
 • Minder zorgen: u moet minder aanmaningsbrieven naar uw klanten sturen.
 • Oplossing op maat: u beheert de domiciliëringsmandaten en de inningen volledig zelf via Record@Home Professional, Isabel 6 of uw eigen beheer- of boekhoudpakket.

Uw verantwoordelijkheden als schuldeiser

 • U maakt de Europese domiciliëringsmandaten op en bent verantwoordelijk voor de correctheid ervan.
 • U brengt uw klant tijdig op de hoogte van de volgende betaling met de pre-notificatie.
 • U houdt de ondertekende mandaten bij en archiveert ze.
 • U voert alle wijzigingen door die uw klanten u doorgeven (wijzigen van rekening…).

Hoe word ik schuldeiser via Record Bank?

Neem contact op met uw Record-bankier om uw aanvraag in te dienen en de nodige documenten in orde te brengen.

Hoe gaat het in z’n werk?

 • Beheert u uw domiciliëringsmandaten via een eigen beheer- of boekhoudpakket? Dan kunt u de incassobestanden (xml-bestanden) die u daarin aanmaakt, eenvoudig opladen via Record@Home Professional of Isabel 6. Raadpleeg de gebruikersgids voor meer details.
 • Hebt u geen eigen beheer- of boekhoudpakket? Geen nood, Record@Home Professional biedt u gratis een specifieke module aan. Daarin kunt u zowel de Europese domiciliëringsmandaten aanmaken en beheren als betalingsbestanden aanmaken en doorsturen. Raadpleeg de gebruikersgids om te lezen hoe u dit best aanpakt.

Hoe kan mijn klant mij betalen?

Er zijn twee betaalschema’s mogelijk:

 • Via Europese domiciliëring (‘Core’): u tekent een Europees domiciliëringsmandaat met uw klant waarin zijn IBAN-rekeningnummer en zijn BIC-code staan die hij heeft opgegeven.
 • Via Europese domiciliëring B2B: u tekent een Europees domiciliëringsmandaat met uw klant waarin zijn IBAN-rekeningnummer en zijn BIC-code staan die hij heeft opgegeven:
 • U kunt de domiciliëring alleen maar uitvoeren, nadat uw klant dat domiciliëringsmandaat liet registreren bij zijn bankagent.
 • Uw klant kan bij een geldig uitgevoerde verrichting het factuurbedrag niet terugeisen.
 • De controle van de mandaten is strikter vastgelegd.

Belangrijk: u kunt de B2B-domiciliëring alleen maar voorstellen, als uw klant een ondernemingsnummer heeft. Uw klant mag dat altijd weigeren.

Wat als uw klant een uitgevoerde betaling betwist?

Vanaf de invordering heeft uw klant 8 weken om die betaling te betwisten en een terugstorting te vragen via zijn bankagent. Die optie is alleen mogelijk bij gewone Europese domiciliëringen (niet bij B2B-domiciliëringen).

Vraagt uw klant een terugstorting, terwijl die betaling geldig is? Dan kunt u een procedure voor onbetaalde facturen opstarten, met herinneringskosten voor uw klant.

Hebt u via domiciliëring een bedrag geïnd zonder een geldig domiciliëringscontract? Dan heeft uw klant 13 maanden om de terugbetaling te vragen via zijn bankier. Zorg er dus voor dat u altijd (een kopie van) het geldige domiciliëringscontract hebt. Belangrijk: bij een B2B-domiciliëring heeft uw klant alleen het recht de terugbetaling te vragen, als hij fraude vermoedt.

Wat bij geweigerde verrichtingen?

Wordt uw domiciliëring geweigerd of niet betaald, dan kunt u dit raadplegen via uw rekeninguittreksels of CODA. Daar vindt u steeds de reden van weigering terug. Dankzij de fiche ‘Weigeringsredenen’ kunt u eenvoudig opzoeken wat deze reden betekent en wat uw volgende actie is.