Domiciliëring

  • Tijdwinst
  • Geen herinneringsbrieven en administratieve kosten
  • Verhoogde bescherming en controle

Voor wie?

Klanten met een gratis zichtrekening bij Record Bank

Wat moet ik zeker weten?

  • De betaling gebeurt in euro.
  • De leveranciers die uw facturen vereffenen, zijn gevestigd in België of in een van de SEPA-landen.

Hoe werkt het?

  • Vraag uw leverancier om uw betalingen via Europese domiciliëring te doen. Dikwijls stelt uw leverancier u al de vraag bij ondertekening van uw contract of bij aankoop van het product.
  • Onderteken het ‘Europees domiciliëringsmandaat’. U geeft uw leverancier de toelating om het facturatiebedrag automatisch van uw rekening te debiteren. Let op: het Europese domiciliëringsmandaat is een contract tussen u en uw leverancier. Opzeggen of wijzigen kan dus ook alleen maar via uw leverancier.
  • Geef meteen ook uw IBAN en BIC aan uw leverancier.
  • Uw contract verschijnt in Record@Home, onze pc-banking, nadat de eerste betaling werd uitgevoerd. Beheer er uw domiciliëringen onder ‘Betalen’ > ‘Domiciliëringen’. Hebt u geen Record@Home? Vraag het gratis aan bij uw Record-bankier.

Hoeveel kost een Europese domiciliëring?

Niks. Europese domiciliëringen zijn gratis.

Wat bij betwisting van een uitgevoerde betaling?

Geen probleem. Vanaf de debitering hebt u 8 weken om die betaling te betwisten en een terugstorting te vragen bij uw bank. Neem daarvoor contact op met uw Record-bankier. Het bedrag zal onmiddellijk teruggestort worden.

Let op: vraagt u een terugstorting, terwijl u wel een geldig domiciliëringscontract hebt? Dan zal uw leverancier een procedure voor onbetaalde facturen opstarten, met rappel- en verwijlkosten tot gevolg. Ga dus vooraf altijd goed na of uw vraag wel terecht is.

Ik heb geen domiciliëring bij mijn leverancier en toch debiteert hij geld van mijn rekening. Wat moet ik doen?

Dan hebt u 13 maanden om de terugbetaling te vragen via uw Record-bankier. Als uw leverancier geen geldig domiciliëringscontract kan voorleggen, krijgt u na onderzoek uw geld terug.

Hoe kan ik mijn domiciliëringcontract opzeggen?

Stuur een aangetekende brief naar uw leverancier waarin u uw contract opzegt. Eventueel kunt u daarna ook het bestaande betalingsmandaat blokkeren via Record@Home. Belangrijk: alleen uw domiciliëringsmandaat of de betaling ervan blokkeren via Record@Home is niet voldoende voor het opzeggen van het contract met uw leverancier.