Overschrijving

  • Hetzelfde formulier voor iedereen
  • Gemakkelijk in te vullen
  • Betalingen na max. 3 werkdagen

Eén uniform overschrijvingsformulier binnen SEPA-landen

Doe uw nationale en Europese bankverrichtingen voortaan gemakkelijker dankzij het Europese overschrijvingsformulier.

Voordelen

  • Eén enkel uniform formulier: herkenbaar voor iedereen binnen Europa.
  • Gemakkelijk in te vullen: het afscheurstrookje als bewijs van betaling is verdwenen, dus minder werk voor u.
  • Betalingen binnen SEPA-landen na max. 3 bankwerkdagen: u bent er zeker van dat al uw overschrijvingen ten laatste binnen de 3 bankwerkdagen uitgevoerd zijn. In België hebt u de garantie dat uw overschrijving binnen 1 bankwerkdag gebeurt.

Wat verandert er voor u?

Invoering van IBAN/BIC-nummer. Dat nummer vervangt uw vroegere bankrekeningnummer. Alle SEPA-landen werken nu met hetzelfde systeem.
Meer info over het IBAN- en BIC-nummer

Via Record@Home, de pc-banking van Record Bank, voert u eenvoudig al uw overschrijvingen in. Record@Home is gratis te krijgen bij de gratis zichtrekening van Record Bank.