Overschrijving

  • Hetzelfde formulier voor iedereen
  • Gemakkelijk in te vullen
  • Betalingen na max. 3 werkdagen

Uw bankverrichtingen in de SEPA-landen in alle eenvoud met uw IBAN-nummer

Hoe herken ik IBAN?

Een Belgisch IBAN-nummer bestaat uit 16 karakters, opgesplitst in groepen van 4 tekens en gescheiden door een spatie. Bij elektronische registratie worden de spaties weggelaten.

Toelichting van de structuur:

  • De eerste 2 karakters = landcode (BE voor België).
  • De volgende 2 karakters = controlegetal (2 cijfers).
  • De volgende 12 karakters = het vroegere nationale rekeningnummer.

Wat houdt IBAN in?

  • U moet nu uw IBAN-nummer invoeren i.p.v. uw oude rekeningnummer. De (Europese) overschrijvingsformulieren zijn hiervoor aangepast. Er zijn in België 16 vakjes voorzien op het Europese overschrijvingsformulier waarin uw IBAN-nummer perfect past.
  • Nieuw Europees rekeningnummer: uw IBAN-nummer staat vooraan op uw bankkaart, is vermeld op uw uittreksels en vindt u terug in Record@Home.
  • Nieuwe bankcode (BIC): dankzij deze code kunnen banken elkaar gemakkelijk identificeren. U hoeft die code niet zelf in te geven.

Wat is de BIC-code?

De BIC-code is van belang voor de banken onderling. Aan deze code kunnen ze elkaar herkennen. De BIC-code wordt soms ook wel SWIFT-code genoemd.

De BIC-code van Record Bank: HBKABE22