Record Bank Mobile

 • Makkelijk
 • Veilig
 • Altijd beschikbaar

Veiligheid

Veilig bankieren is een topprioriteit bij Record Bank. Ook voor mobiel bankieren. De Record Bank Mobile app is uitvoerig getest en volgt de strengste Europese en Belgische richtlijnen.

Wat maakt de app voor u extra veilig?

 • Bij de eerste registratie hebt u uw kaartlezer, bankkaart én abonnementsnummer nodig.
 • U moet een pincode van 6 cijfers ingeven om in te loggen in Record Bank Mobile.
 • Als u 3 keer een foute pincode ingeeft, wordt de toegang tot de app geblokkeerd.
 • U wordt automatisch afgemeld als u de app langer dan 1 minuut niet gebruikt.
 • U kunt alleen overschrijven naar begunstigden die u bewaard hebt in Record@Home.
 • U kunt hoogstens 750 euro per dag overschrijven naar begunstigden of 2.510 euro per week.

Geef fraude geen kans. Hoe verhoogt u zelf uw veiligheid?

1. Pincode

 • Kies geen voor de hand liggende pincode, zoals uw geboortedatum, een logische opeenvolging van cijfers (bv.123456) of eenzelfde cijfer (bv. 111111).
 • Bewaar uw pincode nergens. Niet in uw smartphone, noch op papier.
 • Geef uw pincode nooit door aan anderen. Ook niet aan Record Bank. Vraagt iemand u uit naam van Record Bank om uw pincode? Neem dan onmiddellijk contact op met onze Infodesk op 02 728 90 16 (elke bankwerkdag van 8u30 tot 17u). U hebt namelijk met een geval van phishing te maken.
 • Wijzig uw pincode regelmatig.

2. Bij gebruik

 • Ga discreet te werk als u de app in het openbaar gebruikt.
 • Controleer altijd de gegevens van een overschrijving voor u op bevestigen klikt.
 • Meld u na gebruik altijd correct af via de knop ‘afmelden’.

3. Software

 • Gebruik altijd de meest recente versie van de Record Bank Mobile app.
 • Beveilig uw smartphone of tablet met een code.
 • Verkoopt u uw smartphone of geeft u hem weg? Verwijder uw profiel volledig. Dat kan via Record@Home.

Merkt u iets verdachts op? Stop meteen uw verrichting en neem onmiddellijk contact op met onze Infodesk op 02 728 90 16 (elke bankwerkdag van 8u30 tot 17u). Hebt u twijfels of zit u met andere vragen over e-fraude, contacteer dan gerust de Infodesk.

Wat bij diefstal of verlies van uw smartphone of tablet?

Lees hier wat u moet doen.