Pc-banking

 • Saldi en kaarten raadplegen en uittreksels afdrukken
 • Extra producten kopen
 • Betalingen uitvoeren binnen Europa

Begin veilig met Record@Home.

Tik via de adresbalk het adres van onze website in https://www.recordbank.be/nl en voeg deze toe aan uw vertrouwde websites. Klik vervolgens links op de groene button ‘Record@Home’ om naar uw pc-banking te gaan.

Ga niet via Google of een andere zoekmachine, mogelijk komt u zo terecht op een verouderde webpagina.

Bij het inloggen krijg ik de melding 'De authentificatiegegevens zijn niet correct'.

Gebruikt u de correcte methode om in te loggen? Controleer even of u in de juiste tab probeert in te loggen (digipass, identiteitskaart of bankkaart).

Gebruikt u de correcte kaart? Let erop dat de kaart en het Record@Home abonnement op dezelfde naam staan.

Gebruikt u het juiste abonnementsnummer? Uw abonnementsnummer bestaat uit 10 cijfers en begint met 00 ………. Kent u uw abonnementsnummer niet (meer)? Neem dan even contact op met uw Record-bankier, die u met plezier verder helpt.

Ik kan niet aanloggen met mijn eID (elektronische identiteitskaart).

Neem contact op met uw Record-bankier om de aanlogmethode met uw eID toe te voegen aan uw abonnement.
Zorg ervoor dat u steeds over de meest recente software voor uw eID beschikt.

Ik weet mijn abonnementsnummer niet meer.

Neem even contact op met uw Record-bankier, die helpt u met plezier verder.

Mijn abonnement is geblokkeerd.

Neem contact op met de Infodesk op 02 728 90 16, elke werkdag bereikbaar tussen 8u30 en 17u.

Ik weet mijn geheime code van mijn digipass niet meer.

Neem contact op met de Infodesk op 02 728 90 16, elke werkdag bereikbaar tussen 8u30 en 17u.

Ik weet mijn geheime code van mijn bankkaart niet meer.

Neem contact op met uw Record-bankier, die helpt u met plezier verder.

Ik weet mijn geheime code van mijn elektronische identiteitskaart niet meer.

Neem contact op met de dienst 'Burgerlijke stand' van uw gemeente of stad.

Ik duw op het pijltje van mijn digipass en er verschijnt: “LOCK PIN” met een nummer.

Uw digipass is geblokkeerd. U hebt het maximum aantal foutieve codes ingegegeven. Neem contact op met de Infodesk op 02 728 90 16. Houd uw digipass en het abonnementsnummer bij de hand zodat wij deze kunnen deblokkeren.

Mijn digipass werkt niet meer. Op het schermpje verschijnt er “000000000”.

Uw digipass is definitief onbruikbaar. Neem contact op met uw Record-bankier.

Ik druk op het driehoekje van mijn digipass, maar er gebeurt niets.

Uw digipass is definitief onbruikbaar. Neem contact op met uw Record-bankier.

Ik vind de pensioenspaarrekening van mijn echtgeno(o)t(e) niet terug.

 

Enkel de pensioenspaarrekening van de titularis van het abonnement kan worden opgenomen in het abonnement. Indien uw echtgeno(o)t(e) ook zijn /haar pensioensspaarrekening wil kunnen consulteren, dient zij/hij ook een abonnement aan te vragen op zijn/haar naam.

Er staan rekeningen te weinig op het abonnement

 

Neem contact op met uw Record-bankier. Hij doet het nodige om de ontbrekende rekeningen toe te voegen.

Er moeten rekeningen geschrapt worden uit het abonnement.

Neem contact op met uw Record-bankier. Hij doet het nodige om de niet-gewenste rekeningen te schrappen.

Hoe kan ik mijn rekeninguittreksels afdrukken?
 • Ga naar het menu 'Rekeningen en kaarten'
 • Klik naast het beschikbaar saldo van uw rekening op “AFDRUKKEN”. Een overzicht van de nieuwe nog af te drukken uittreksels verschijnt.
 • Klik met de linkermuisknop op de actieknop en klik vervolgens op de optie 'Afdrukken van nieuwe rekeninguittreksels'.
 • Kies voor de optie 'Openen'.
 • Print uw rekeninguittreksels.
 • 'Zijn uw rekeninguittreksels werkelijk geprint?' Klik op 'Nee' of 'Ja'.
 • Klik op 'Vervolgen'. Hierdoor komt u terug in het scherm met de nog af te drukken uittreksels.

Bij de afdruk van de rekeninguittreksels moet u chronologisch (eerst de oudste) te werk gaan.

De afgedrukte uittreksels kunt u altijd opnieuw afprinten via het menu 'Rekeningen en kaarten - Rekeninguittreksels - Vorige uittreksels'.

Ik wil mijn uittreksels enkel nog ontvangen op papier.

Neem contact op met uw Record-bankier, hij doet het nodige om de verzendingswijze aan te passen.

Ik druk mijn uittreksels af via Record@Home. Ik krijg echter steeds dezelfde uittreksels te zien.

U hebt bij de laatste afdruk niet geklikt op de knop 'Ja' bij de vraag 'Zijn uw uittreksels werkelijk geprint?'.

U moet de uittreksels opnieuw afdrukken en vervolgens bij de vraag: ‘Zijn uw rekeninguittreksels werkelijk geprint?’ op ‘Ja’ klikken. U kunt dan de volgende reeks uittreksels afdrukken.

Kan ik de uittreksels ook opslaan op mijn pc?

Dit is perfect mogelijk. U klikt in het menu 'Rekeningen en kaarten' waar u naast het beschikbare saldo van uw rekening op 'AFDRUKKEN' klikt. In een volgend scherm verschijnt een overzicht van de nieuwe nog te bewaren uittreksels.

Klik met de linkermuisknop op de actieknop en klik vervolgens op de optie 'Afdrukken van nieuwe rekeninguittreksels'. Door te kiezen voor de optie 'Bewaren' kunt u uw uittreksels bewaren op uw PC. Klik na het bewaren van uw uittreksels op 'Ja' naast de vraag 'Zijn uw rekeninguittreksels werkelijk geprint?'

Als uw pc niet automatisch de vraag stelt om de pdf met de uittreksels te bewaren, kunt u in de pdf via het menu ‘bestand’ (of ‘file’) kiezen om dat bestand op te slaan.

Ik wil verschillende overschrijvingen ingeven. Hoe kan ik vermijden dat ik telkens moet bevestigen?

U gaat naar het menu 'Betalen' waar u uw 1ste overschrijving kunt ingeven. Klik na de ingave van uw overschrijving onderaan op de knop 'handtekenen later'. Hierdoor wordt uw overschrijving bewaard in de te handtekenen transacties.

Nadat u alle overschrijvingen hebt ingegeven, kunt u deze eenvoudigweg in één keer tekenen via:

 • het menu 'Welkom - Transacties - Te ondertekenen transacties'
 • het winkelmandje in de horizontale balk bovenaan het abonnement.
Ik vind mijn verrichtingen van vorige maand niet terug.

In het menu 'Rekeningen en kaarten - Rekeningen - Bewegingen' kunt u de verrichtingen opvragen.
Met de icoontjes kunt u navigeren tussen de bewegingen.

Bij het invoeren van mijn overschrijving krijg ik de melding: 'Het externe formaat is onjuist'.

Kijk na of u een komma hebt gebruikt in het bedrag en geen punt.

Bij het invoeren van een overschrijving vanaf een spaarrekening krijg ik een foutmelding.

 

In Record@Home kunt u alleen overschrijvingen vanaf een spaarrekening uitvoeren, als de begunstigde rekening toebehoort aan dezelfde persoon als de opdrachtgevende rekening OF als de opdrachtgever en de begunstigde samen een ‘gezin’ vormen. Onder ‘gezin’ verstaan we bij Record Bank de vereniging van twee personen, die getrouwd zijn of wettelijk samenwonen. De kinderen vallen daar niet onder.

Dit kadert enerzijds in de wet op de gereglementeerde spaartegoeden en anderzijds in de reglementering op de bescherming van de tegoeden van het minderjarig kind.

Krijgt u bovenstaande foutmelding te zien, dan vindt u hieronder waarschijnlijk de oplossing.

U wilt een overschrijving uitvoeren van de spaarrekening op uw eigen naam en dit lukt niet:

• Wilt tu overschrijven naar een Record-rekening van uw partner? Neem contact op met uw Record-bankier zodat hij de link tussen u en uw partner registreert.
• Wilt u overschrijven naar een rekening bij een andere bank? Overschrijven naar een andere bank kan alleen via een zichtrekening. Open via Record@Home een gratis Record-zichtrekening en schrijf de gelden eerst over naar de zichtrekening. Daarna kunt u de overschrijving naar de rekening bij de andere bank uitvoeren vanop deze rekening.

U wilt een overschrijving uitvoeren van de spaarrekening op naam van uw partner en dit lukt niet?

• Wilt u overschrijven naar een Record-rekening op uw eigen naam of naar een gezamenlijke rekening? Neem contact op met uw Record-bankier zodat hij de link tussen u en uw partner registreert.
• Wilt u overschrijven naar een rekening bij een andere bank? Overschrijven naar een andere bank kan alleen via een zichtrekening. Open via Record@Home een gratis Record-zichtrekening en schrijf de gelden eerst over naar de zichtrekening. Daarna kunt u de overschrijving naar de rekening bij de andere bank uitvoeren vanop deze rekening.

U wilt een overschrijving uitvoeren van de spaarrekening van uw kind naar uw eigen Record-rekening en dit lukt niet?

• Is uw zoon / dochter meerderjarig? Hij of zij kan zelf bij uw Record-bankier een gratis Record-zichtrekening openen en een eigen Record@Home-abonnement aanvragen. Wilt u die rekening(en) ook zien in uw eigen abonnement, dan moet uw zoon of dochter u een volmacht geven.
• Is uw zoon / dochter minderjarig? In het kader van de bescherming op spaartegoeden van minderjarigen kunnen deze overschrijvingen niet uitgevoerd worden via Record@Home. Ga langs bij uw Record-bankier die het nodige kan doen voor de uitvoering van de overschrijving.

Mijn betalingslimieten moeten worden gewijzigd.

Neem contact op met uw Record-bankier. Hij kan de limieten aanpassen tot een bedrag van 25.000 euro. De limieten wijzigen dan automatisch mee in uw abonnement. Als u een hogere limiet wilt, moet u langsgaan in het kantoor om een document te ondertekenen. Dat document moet door de Back Office verwerkt worden. Daarna moet u in uw abonnement in het menu ‘instellingen – Mijn limieten’ die nieuwe limiet nog instellen.