Record Fund: marktcommentaren

Record Fund – een bevek naar Belgisch recht – evolueert dag na dag door wereldwijde veranderingen op de markt. We schetsen u kort wat de markttendensen waren tussen januari en april 2015. En welke impact dat had op de compartimenten van Record Fund.

Hoofdpunten van het eerste kwartaal van 2015

 • De centrale banken nemen uiteenlopende maatregelen
 • De volatiliteit op de financiële markten neemt toe
 • De economische resultaten in Europa zijn beter dan verwacht
 • De Amerikaanse dollar stijgt in waarde tot de hoogste koers in de afgelopen twaalf jaar. Dat heeft een weerslag op de Amerikaanse economie.

We lichten alles hieronder gedetailleerd toe.

Uiteenlopende acties van centrale banken

De Federal Reserve (centrale bank in de Verenigde Staten) is aan het einde gekomen van haar versoepelingsprogramma. En dat terwijl de banken in Europa, Japan en de meeste opkomende markten er net mee zijn gestart. Dat zorgt ervoor dat die centrale banken tegenovergestelde monetaire maatregelen nemen.  Die centrale banken voeren onderling nu dus een heel ander economisch beleid. Amerika wil de belangrijkste rentevoeten verhogen, terwijl de andere kiezen voor versoepeling. Die divergentie zorgt ervoor dat de wereldeconomie in een bepaalde richting wordt geduwd en de financiële markten dit jaar wat meer kunnen schommelen.

Om de Amerikaanse economie niet te hard te bruuskeren en ze stap voor stap te laten aanpassen, hopen de investeerders dat de Federal Reserve de rentevoeten maar traag laten stijgen.

Amerikaanse resultaten onder de verwachtingen

 • De uiteenlopende acties van de centrale banken hebben bijgedragen tot de snelle waardestijging van de Amerikaanse dollar. Die staat ten opzichte van andere valuta sinds einde maart op zijn hoogste koers van de afgelopen twaalf jaar. Dat heeft een impact op de resultaten van de Amerikaanse economie. Export is daardoor bijvoorbeeld duurder. Conclusie: de Amerikaanse economie doet het minder goed dan verwacht. Zelfs de arbeidsmarkt die zich sterk had gehouden, vertoont in de meest recente cijfers signalen van zwakte.
 • Het rendement op Amerikaanse staatsobligaties lijkt historisch laag. Toch zijn ze erg royaal vergeleken met het rendement dat men daarvoor in Europa krijgt. Daar is het rendement soms negatief.

Europese economie positiever dan verwacht

 • De Europese economie doet het positiever dan verwacht. Ze lijkt zelfs te stabiliseren. Niet alleen zijn die resultaten te danken aan de economisch sterkere landen, ook de zwakkere perifere landen dragen daartoe bij. Griekenland blijft echter nog altijd een risico.
 • Het nieuwe programma van de Europese Centrale Bank (ECB) voor kwantitatieve versoepeling heeft als doel de economie te boosten. En dat heeft een impact op de euro: de waarde ervan daalt. Ook het rendement op Europese staatsobligaties daalt aanzienlijk. Zo sluiten bijvoorbeeld Duitse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar het eerste kwartaal van 2015 af met 0,16% rendement. Andere obligaties met een kortere looptijd geven soms zelfs een negatief rendement, ook in België. Een historisch dieptepunt.

Aziatische aandelen krijgen een boost

 • De versoepeling die de Japanse centrale bank heeft doorgevoerd, geeft een boost aan de aandelen. Lokale pensioenfondsen en andere spelers willen meer Japanse aandelen in hun portefeuille opnemen.
 • De vertraging van de Chinese economie zorgt voor meerdere dalingen van de rente op obligaties, spaarrekeningen en leningen. Na die negatieve voorspelling van een daling van de Chinese economische groei in 2015, probeert China haar economie een boost te geven. Waarschijnlijk zijn er dus nog meer hervormingen en monetaire stimulansen in zicht.
 • In andere Aziatische landen zien we dit kwartaal een toegenomen beweeglijkheid (‘volatiliteit’) van de wisselkoersen. Die schommelingen zijn hoofdzakelijk het gevolg van de sterke Amerikaanse dollar.

Wat betekent dat voor Record Fund?

De resultaten tot april 2015

 • De portefeuille van Record Fund – een bevek naar Belgisch recht – heeft goede prestaties neergezet. U vindt de netto-inventariswaarde altijd terug op www.recordbank.be en in de krant De Tijd/L’Echo.
 • De grootste bijdrage aan de toename kwam van de blootstelling aan Amerikaanse aandelen en aandelen uit opkomende markten. In het Dynamic departement droeg de vastgoedsector van ontwikkelde markten ook bij aan de mooie resultaten.
 • Ook Europese aandelen en staatsobligaties droegen bij aan het positieve resultaat.
 • Hoewel de valuta van goud bij Record Fund Dynamic gedaald is in Amerikaanse dollar, heeft de waarde van goud in euro toch een positieve bijdrage geleverd.

Wijziging van de samenstelling

Omdat de volatiliteit toegenomen is en de Amerikaanse dollar sterker is geworden, neemt het risico van blootstelling aan niet-euromunten toe in onze portefeuille. Vooral omdat er activa inzitten die in Amerikaanse dollar genoteerd worden. Daarom herschikken we die beleggingen. Enerzijds om juist die risico’s te beperken, anderzijds om onze strategie op lange termijn te behouden.

1) Herschikking in aandelen

Voorspellingen wijzen uit dat de volatiliteit waarschijnlijk stijgt op korte en middellange termijn door de rentestijging van de Federal Reserve. De onrust in het Midden-Oosten zou ook blijven voortduren en de onzekerheid over de vraag of Griekenland blijft deel uitmaken van de eurozone neemt niet af. Op basis van het verwachte rendement herschikken we dus de aandelen.

 • Minder Amerikaanse aandelen: door hun minder goede prestaties bouwen we die af en verschuiven een deel van die middelen naar Europese aandelen.
 • Bescherming tegen het risico van de dollar: omdat de aandelen in de S&P 500 ETF in Amerikaanse dollar zijn en dit een wisselkoersrisico kan inhouden, hebben we gezorgd voor een dekking (‘Hedge’) tegen het wisselkoersrisico van de Amerikaanse dollar. Zo verminderen we het wisselkoersrisico voor niet-euromunten.
 • Extra investering in iShares MSCI Europe Minimum Volatility UCITS ETF:> we willen anticiperen op de verwachte volatiliteit door meer te investeren in aandelen die hier minder gevoelig aan zijn. Die Europese aandelen schatten we positief in dankzij de maatregelen van de Europese Centrale Bank die een groeiende economie beloven in de eurozone.
 • Minder aandelen uit opkomende markten: we bouwen die af door de grote divergentie tussen de ontwikkelingslanden die onzekerheid geeft.
 • Minder vastgoedfondsen: ze zijn immers gevoelig aan een mogelijke rentestijging van de Federal Reserve.
 • Nieuwe Japanse aandelen: we merken nog altijd aantrekkelijke en agressieve stimulansen op van de Japanse Centrale bank. Ze ondersteunen de winst van Japanse bedrijven. Net zoals voor de S&P 500, hebben we de aandelen gedekt tegen de evolutie van de Yen. Dit om het wisselkoersrisico terug te dringen.

2) Herschikking in vastrentende producten:

In beide compartimenten proberen we het risico te verminderen.

 • In het ‘Balanced’ compartiment: vastrentende producten met een groter risico ruilen we in voor Europese staatsobligaties en kredieten met een korte looptijd. Hoogrentende producten en schuldpapier van opkomende markten vegen we bijvoorbeeld van de kaart.
 • In het ‘Dynamic’ compartiment: hoogrentende producten vervangen we door Europese staatsobligaties met een langere looptijd.

De portefeuille van Balanced voor en na de herschikking  (begin april 2015)

De portefeuille van Dynamic voor en na de herschikking (begin april 2015)

Volg uw Record Fund op de voet

Schrijf u hier meteen in op de nieuwsbrief