HomeProductenBeleggenBeleggen in fondsenRecord FundNieuwsRecord Fund: marktcommentaren en prognoses

Record Fund: marktcommentaren en prognoses

Record Fund – een bevek naar Belgisch recht – evolueert dag na dag door wereldwijde veranderingen op de markt. We schetsen u kort wat de markttendensen waren tussen juni en oktober 2014. En wat voor een effect dat had op Record Fund.

Juni-oktober 2014: een uiteenlopende economische aanpak

Het 3de kwartaal van 2014 was bewogen. Dit zijn de hoofdpunten:

 • De spanningen in Oekraïne en in het Midden-Oosten hebben gezorgd voor ongerustheid bij beleggers.
 • Het verschil in economisch beleid tussen de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk en de eurozone wordt groter.
 • De economie in de Verenigde Staten blijft groeien, terwijl die in de eurozone lichtjes afzwakt.

We leggen het hieronder gedetailleerd uit.

Recente ontwikkelingen in Amerika en Europa

De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hanteren duidelijk een andere economische aanpak dan de eurozone.

1.     Verenigde Staten: de groeiende economie

Signalen wijzen erop dat de Amerikaanse Economie nog altijd sterker wordt. De Federal Reserve (de centrale bank van Amerika nvdr.) dreigt de rentevoeten te verhogen. Daarom wordt er op dit moment meer belegd in kortetermijnbeleggingen. In september meldde de Federal Reserve al dat ze verhoging waarschijnlijk sneller zullen doorvoeren, tegen de verwachtingen van de beleggers in.

2.     De Europese Centrale Bank moedigt investeringen aan

De zwakke economische groei en de lage inflatie in de eurozone houden nog steeds belangrijke risico’s in. Toch heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de beleggers verrast met een daling van de rente en een programma voor kredietversoepeling. Maar zullen die inspanningen van het ECB ook volstaan om de Europese economie te doen heropleven? Dat blijft de grote vraag. Vooral omdat verwacht wordt dat de inflatie in de eurozone blijft dalen.

In dit laatste kwartaal verminderde de euro ook in waarde tegenover de Amerikaanse dollar.

3.     Verenigd Koninkrijk: economisch herstel

Op 18 september 2014 vond het referendum in Schotland plaats. Voordien heerste er onzekerheid over het resultaat en beleggers vreesden voor een renteverhoging door de Bank of England. Ondertussen werden met het behaalde resultaat van het referendum – Schotland blijft afhankelijk – deze twijfels naar de achtergrond geduwd. De rente zou zelfs al in het eerste kwartaal van 2015 opgetrokken kunnen worden door de sterke toename van het bruto binnenlands product. Het doel zou zijn om een renteverhoging door te voeren vóór de parlementsverkiezingen in maart 2015.

Beleggers kiezen voor veiligheid

De politieke onzekerheid in Oost-Europa heeft nog altijd een grote impact op het koopgedrag van beleggers. Het zorgt ervoor dat ze op zoek gaan naar “veilige” beleggingen, namelijk vastrentende beleggingsproducten. De rentevoet van Amerikaanse staatsobligaties op 10 jaar (een belangrijk referentiepunt voor beleggers en overheden nvdr.) is onveranderd gebleven. Wel stelden we een lichte stijging vast voor de Amerikaanse kortetermijnrente. Bij de staatsobligaties uit de eurozone gaat de ‘zoektocht naar rendement’ gewoon door voor beleggers. De rente op Duitse staatsobligaties op 10 jaar zakte voor het eerst onder 1%, omdat de markt verwacht dat de ECB haar beleid van kredietversoepeling zal voortzetten. Ook het rendement van staatsobligaties uit nabijgelegen landen is gedaald. Dit omdat de Spaanse en Italiaanse staatsobligaties op 10 jaar gezakt zijn tot onder de 3%. Iets wat beleggers niet meteen verwacht hadden.

Aandelen blijven stabiel

In augustus boekten de aandelenmarkten vooruitgang, september werd een zwakke maand. Mogelijke redenen daarvoor zijn:

 • de aanslepende politieke bedreigingen wereldwijd
 • de Chinese economie die trager groeit dan voorzien
 • de bezorgdheid over hogere rentevoeten

Toch deden sommige aandelenmarkten het beter dankzij goedkoop gewaardeerde aandelen. Onder andere de Europese aandelen, die hun dieptepunt van midden 2013 ondertussen al lang hebben ingehaald. En dit zelfs ondanks de geringe toename van de bedrijfswinst bij de Europese ondernemingen. Het herstel van de eurozone stagneerde tijdens de zomerperiode. De Europese aandelen volgden dit voorbeeld.

Wat betekent dat voor Record Fund?

Record Fund Balanced heeft in het afgelopen kwartaal een positief resultaat neergezet:

 • De netto-inventariswaarde steeg van 25 euro naar 25,11 euro (op 23/10/2014).
 • Aandelen – vooral de Amerikaanse – zorgden voor het grootste rendement
 • Beleggingen in aandelen van opkomende markten waren de tweede belangrijkste aanbrengers van extra kapitaal.
 • De beleggingen in vastrentende producten leverden in dit kwartaal globaal gezien een neutraal tot positief resultaat op.

Record Fund Dynamic heeft in het afgelopen kwartaal een sterk resultaat neergezet:

 • De netto-inventariswaarde steeg van 25 euro naar 25,75 euro (op 23/10/2014).
 • Aandelen zorgden voor het grootste rendement.
 • Beleggingen in aandelen van opkomende markten bijten de spits af, gevolgd door Amerikaanse aandelen.
 • Staatsobligaties met een langere looptijd (bij de vastrentende producten) droegen bij aan het positief resultaat. Daarmee compenseerden zij een verdere daling van het rendement in Europa.
 • Bij de overige activa was het rendement neutraal tot positief.

Volg uw Record Fund op de voet

Schrijf u hier meteen in op de nieuwsbrief