HomeProductenBeleggenBeleggen in fondsenRecord FundNieuwsUitbetaling dividenden Record Fund Balanced en Record Fund Dynamic

Uitbetaling dividenden Record Fund Balanced en Record Fund Dynamic

Op 20 juni 2017 werden voor de derde keer dividenden van Record Fund Dynamic en Record Fund Balanced (distributie) uitbetaald (compartimenten van Record Fund, bevek naar Belgisch recht).

Dividenden

Op 20 juni 2017 werden voor de derde keer dividenden van Record Fund Dynamic en Record Fund Balanced (distributie) uitbetaald (compartimenten van Record Fund, bevek naar Belgisch recht).

De Algemene Vergadering van Record Fund besliste om de klanten die voor ‘distributie’ kozen, dividenden uit te keren van:

  • 7 euro bruto (of 4,90 euro netto) per deelbewijs voor Record Fund Dynamic
  • 2,50 euro bruto (of 1,75 euro netto) per deelbewijs voor Record Fund Balanced.

Die bedragen werden berekend op de winst van het fonds op 28 februari 2017, bij afsluiting van het boekjaar zoals vermeld in het prospectus.

Praktisch?

Klanten met Record Fund Dynamic en Record Fund Balanced (distributie) ontvingen hun dividend op 20 juni 2017 op de rekening die gekoppeld is aan hun effectenrekening. Na aftrek van 30% roerende voorheffing, uiteraard.

Door die uitbetalingen werden de netto-inventariswaarden op 9 juni 2017 met 7 euro per Record Fund Dynamic deelbewijs (distributie) en 2,50 euro per Record Fund Balanced deelbewijs (distributie) verminderd.

Meer info?

De evolutie van de netto-inventariswaarde wordt in de kranten De Tijd/L’Echo en op www.recordbank.be/nl/recordfund gepubliceerd.

De Essentiële Beleggersinformatie (KIID), het prospectus en het laatste periodieke verslag zijn gratis te verkrijgen in alle Record-kantoren en op https://www.recordbank.be/nl/recordfund/documenten.

Wettelijke vermeldingen

Record Fund Balanced en Record Fund Dynamic zijn compartimenten van Record Fund, een bevek naar Belgisch recht. De waarde van een belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Neem voor u inschrijft de Essentiële Beleggersinformatie (KIID), het prospectus en het laatste periodieke verslag van de bevek door op https://www.recordbank.be/nl/recordfund/documenten.