HomeProductenSparenPensioensparen

Pensioensparen

 • 30% belastingvoordeel
 • Op uw eigen ritme
 • Extra rendement mogelijk

Zorg voor uw pensioen met Record Top Pension Fund

Dankzij Record Top Pension Fund, een pensioenspaarfonds naar Belgisch recht, bouwt u op uw eigen tempo een potentieel extra pensioenkapitaal op, terwijl u een mooi belastingvoordeel geniet.

Voordelen

 • 30% belastingvoordeel: met Record Top Pension Fund geniet u van 30% belastingvoordeel. Als u dus het wettelijke maximum van 940 euro stort, krijgt u maar liefst 282 euro terug van de belastingen.
 • Op uw eigen ritme: u belegt zo veel u wilt, of het nu 50 of 940 euro per jaar is (het wettelijke maximum voor 2017). Als de minimumstorting per keer maar 25 euro bedraagt. Maar denk eraan: hoe meer u belegt, hoe groter uw belastingvoordeel.
 • Extra rendement mogelijk: door uw kapitaal te beleggen in zowel obligaties als aandelen, profiteert u van de beursprestaties. Het gaat om een belegging op lange termijn, extremen van het fonds worden zo gladgestreken. Kapitaalbescherming is er niet, maar extra rendement mogelijk wel.

Risico’s en beleggingshorizon

SRRI*-notering: 4 (van 1, de minst risicovolle, tot 7, de meest risicovolle: risico-indicator die overeenstemt met de BEAMA-methodologie).

Verbonden risico’s:

 • Kredietrisico: risico dat een uitgevende instelling of tegenpartij in gebreke blijft.
 • Wisselkoersrisico: risico dat de waarde van de belegging beïnvloed wordt door wisselkoersschommelingen.
 • Concentratierisico: risico bij concentratie van de belegging in bepaalde activa of op bepaalde markten.
 • Tegenpartijrisico: mogelijke insolventie van instellingen die diensten verlenen aan de bevek.
 • Modelrisico: de voorspellende modellen kunnen in bepaalde marktomstandigheden minder efficiënt zijn.
 • Liquiditeitsrisico: er kunnen te weinig kopers of verkopers zijn om de beleggingen van het fonds gemakkelijk te kunnen verhandelen.

Minimumhorizon > 10 jaar.

Ontdek alles over pensioensparen op www.recordtoppensionfund.be (externe website van NN Investment Partners)