HomeProductenSparenSpaarrekeningenRecord Platinum-spaarrekening

Record Platinum-spaarrekening

gecommercialiseerd door Record Bank
  • Uw geld blijft altijd beschikbaar
  • Geen minimuminlage

Record Platinum-spaarrekening

Wilt u sparen op langere termijn, maar toch altijd over uw spaargeld beschikken? Dan biedt de Record Platinum-spaarrekening (gereglementeerde spaarrekening) u een basisrente van 0,01% en een getrouwheidspremie van 0,10% op jaarbasis.

Voordelen

  • Uw geld blijft altijd beschikbaar: wanneer u het ook wilt opnemen
  • Geen minimuminlage: u stort geen minimuminlage.

Risico

In geval van (risico op) faillissement van de financiële instelling wordt het spaarbedrag tot 100.000 euro per persoon gewaarborgd door het Depositobeschermingsfonds. Bij bedragen boven 100.000 euro riskeert de spaarder dat hij alles boven 100.000 euro verliest of dat het omgezet wordt naar aandelen (bail-in), niet noodzakelijk voor dezelfde waarde.

 

Gereglementeerde Record Platinum-spaarrekening. 0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie op jaarbasis. Belastingen niet inbegrepen. Het Belgisch recht is van toepassing. Als de rente wijzigt, wordt u hiervan via de rekeninguittreksels op de hoogte gebracht. Intresten zijn vrij van roerende voorheffing (momenteel 15%) tot 1880 euro voor de inkomsten 2017. Die fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. Rentevoeten geldig vanaf 3/05/2016 Lees de Essentiële Spaardersinformatie alvorens een gereglementeerde spaarrekening te openen. De actuele versie van de Essentiële spaardersinformatie, het Algemeen reglement van de verrichtingen, het Bijzonder reglement voor betalingstransacties, tarieven en het document ‘Algemene informatie betreffende rekeningen en kaarten’ kunt u kosteloos verkrijgen bij uw Record Bankagent of op www.recordbank.be. Een spaarrekening heeft een onbepaalde looptijd. Binnen de wettelijk vastgelegde grenzen kan u uw geld steeds van uw spaarrekening halen. Maximuminlage 500.000 euro per klant. Aanbod voor particulieren en professionele klanten (niet voor overheidsinstanties) met een jaarlijkse omzet van maximaal 4 miljoen euro, onder voorbehoud van aanvaarding door Record Bank en wederzijds akkoord. Record Bank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen.

Informatie over klachtenbehandeling vindt u terug op https://www.recordbank.be/nl/contact/klacht.

Contacteer uw Record-bankier