Record-Webspaarrekening

gecommercialiseerd door Record Bank
  • Beheer uitsluitend via pc-banking
  • Altijd beschikbaar

Wat zijn uw extra voordelen?

  • Intresten vrij van roerende voorheffing tot 1.880 euro (inkomstenjaar 2017).
  • Geen instap- of beheerskosten.
  • Geen minimuminlage.

U wilt geld afhalen van uw Record-Webspaarrekening?

Dat kan in 2 eenvoudige stappen.

  1. Schrijf online geld over naar uw gratis zichtrekening van Record Bank.
  2. Haal gratis het geld af aan een geldautomaat van Record Bank of ING of aan de kassa in de supermarkt. Afhalingen aan geldautomaten van andere banken kosten 70 cent per verrichting.
    Voor houders van een Young@Record zichtrekening zijn geldafhalingen zowel aan eigen automaten als aan die van andere banken gratis. Geld afhalen met Visa is betalend.

U wilt uw rekeninguittreksels bekijken en afdrukken?

Dit kan gratis via Record@Home, de pc-banking van Record Bank.

U wilt geld overschrijven van en naar uw Record-Webspaarrekening?

Dit kan gratis en eenvoudig via Record@Home.

Ik wil ook een Record-Webspaarrekening

 

Gereglementeerde online Record Webspaarrekening. 0,01% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie op jaarbasis. Belastingen niet inbegrepen. Het Belgisch recht is van toepassing. Als de rente wijzigt, wordt u hiervan via de rekeninguittreksels op de hoogte gebracht. Intresten zijn vrij van roerende voorheffing (momenteel 15%) tot 1880 euro voor de inkomsten 2017. Die fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. Rentevoeten geldig vanaf 3/05/2016. Lees de Essentiële Spaardersinformatie alvorens een gereglementeerde spaarrekening te openen. De actuele versie van de Essentiële spaardersinformatie, het Algemeen reglement van de verrichtingen, het Bijzonder reglement voor betalingstransacties, tarieven en het document ‘Algemene informatie betreffende rekeningen en kaarten’ kunt u kosteloos verkrijgen bij uw Record Bankagent of op www.recordbank.be. Een spaarrekening heeft een onbepaalde looptijd. Binnen de wettelijk vastgelegde grenzen kan u uw geld steeds van uw spaarrekening halen. Maximuminlage 500.000 euro per klant. Aanbod voor particulieren en professionele klanten (niet voor overheidsinstanties) met een jaarlijkse omzet van maximaal 4 miljoen euro, onder voorbehoud van aanvaarding door Record Bank en wederzijds akkoord. Record Bank behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen.

Informatie over klachtenbehandeling vindt u terug op https://www.recordbank.be/nl/contact/klacht