Overlijden

Overlijden

We denken er niet graag aan, maar krijgen er vroeg of laat allemaal mee te maken. Het verlies van een dierbare is emotioneel al een zware dobber. Dikwijls wordt de praktische kant van de zaak nogal onderschat, wat alles meteen dubbel zo zwaar maakt. Voorbereid zijn op wat onvermijdelijk ooit op ons af komt is dus geen slecht idee.

Onderneem eerst de volgende stappen:

 • Contacteer een begrafenisondernemer: hierin hebt u vrije keuze. Check even of de overledene zelf al voorbereidingen had getroffen bij een begrafenisondernemer van zijn keuze.
 • Doe aangifte bij de burgerlijke stand van de gemeente: vaak neemt de begrafenisondernemer dat op zich, maar verlies het toch niet uit het oog.
 • Breng de bank van de overledene op de hoogte: geen idee bij wie u moet zijn? Febelfin kan u helpen bij uw zoektocht. Opgelet: ook de banken waar alleen de overlevende echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonend partner een rekening of kluis heeft, moeten op de hoogte gebracht worden!
 • Stel een notaris aan: die speelt een belangrijke rol in het begeleiden van de erfgenamen bij de administratieve afhandeling van de nalatenschap.

Verder kunt u best ook zo snel mogelijk volgende instanties op de hoogte brengen:

 • Verzekeringsmaatschappij(en)
 • Werkgever, pensioeninstelling, hulpkas werkloosheidsuitkering, vakbond of OCMW
 • Ziekenfonds, eventueel fonds voor arbeidsongevallen en fonds voor beroepsziekten
 • Dienst Inschrijving van Voertuigen als de overledene een voertuig op zijn/haar naam had
 • Telecomprovider(s) voor gsm, telefoon, internet
 • Kabeldistributeur
 • Watermaatschappij
 • Gas- of elektriciteitsleverancier

En indien relevant:

 • Kinderbijslagfonds
 • Eigenaar van het pand dat de overledene eventueel huurde
 • Huurder van het pand dat de overledene eventueel verhuurde

Is de overledene uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonend partner?

Zodra Record Bank op de hoogte is van het overlijden, worden alle rekeningen en kluizen op naam van de overledene én van de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonend partner tijdelijk geblokkeerd. Dat geldt ook voor de gemeenschappelijke rekeningen op naam van de overledene, de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonend partner, en één of meerdere andere titularissen. De wet legt die blokkering op om de rechten van de erfgenamen en de fiscus veilig te stellen. Ook als de overledene geen rekening of kluis had bij Record Bank, maar de echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonend partner wel, moet Record Bank op de hoogte gebracht worden van het overlijden. De betrokken rekening of kluis wordt dan geblokkeerd. Alle blokkeringen worden opgeheven van zodra de identiteit van alle erfgenamen gekend is, en hun instructies worden doorgegeven.

Welke betalingen kunnen nog wel, en hoe kan Record Bank u helpen?

Na het overlijden zijn er onvermijdelijk kosten die betaald moeten worden. Record Bank heeft een aantal oplossingen, zodat u toch nog over enige financiële ademruimte beschikt. Bepaalde facturen kunnen betaald worden vanuit de geblokkeerde rekeningen:

 • De begrafeniskosten (uitgezonderd de kosten van de grafzerk)
 • De laatste medische kosten van de overledene (beperkt tot het laatste jaar)
 • De kosten verbonden aan de laatste verblijfplaats van de overledene (3 maanden voor het overlijden of 6 maanden erna). Daaronder vallen onder meer:
  • Kosten van het rusthuis waar de overledene verbleef
  • Aflossingen van een hypothecair krediet voor de verblijfplaats van de overledene
  • Facturen van water, gas, elektriciteit, stookolie, brandverzekering voor de verblijfplaats van de overledene

Die facturen bezorgt u aan uw Record-bankier. Belangrijk: de handtekening van minstens een van de wettige erfgenamen is vereist om de betalingen uit te voeren. Lees meer over dit onderwerp op onze blog.

We wensen u alvast veel moed en sterkte toe.