HomeSleutelmomentenScheidenDagelijkse financiën
Scheiden

Dagelijkse financiën

Mogelijk hebt u samen financiële afspraken gemaakt toen u nog een koppel vormde, al dan niet vastgelegd in een officieel huwelijks- of samenlevingscontract. Het is sowieso aangewezen met uw bankier te praten, zodat u niet voor onaangename verrassingen komt te staan.

Voor de dagelijkse financiële zaken zetten we even de meest voorkomende zaken op een rij:

 • Jullie hebben een gemeenschappelijke zichtrekening: Waarschijnlijk beheren jullie die rekening samen en hebben jullie elkaars toestemming niet nodig om verrichtingen te doen. U kunt een of meer van deze maatregelen nemen:
  • Trek de bestaande wederzijdse volmacht in. Voor elke verrichting zijn dan altijd jullie beide handtekeningen vereist.
  • Open een nieuwe rekening op uw naam. U kunt die dan gebruiken als hoofdrekening en er uw inkomsten en uitgaven op domiciliëren.
  • Sluit de rekening als dat mogelijk is bv. als het saldo positief is, als er geen woonlening aan gekoppeld is enz.
 • Kredietlijn: Is er een kredietlijn gekoppeld aan uw gemeenschappelijke rekening of aan een rekening van uw partner waarvoor u mee tekende? Jullie blijven dan allebei hoofdelijk aansprakelijk. U kunt wel de kredietlijn opzeggen om misbruik ervan in de toekomst te voorkomen. De gemeenschappelijke rekening kunt u eventueel behouden.
 • U hebt een zichtrekening op uw naam: als u de enige houder van de rekening bent, wijzigt er niets. Heeft uw ex-partner een volmacht op uw rekening? U kunt de volmacht intrekken wanneer u wilt, zonder zijn of haar toestemming. Zo voorkomt u dat uw ex-partner geld opneemt, betalingen doet of de rekening laat afsluiten.
 • U hebt een volmacht op de zichtrekening van uw ex-partner: uw ex blijft de enige houder van de rekening, dus er wijzigt niets. Maar hij of zij kan uw volmacht altijd intrekken zonder uw toestemming. Als u zelf geen zichtrekening hebt, doet u er goed aan om er een op uw naam te openen. Staat u borg voor een kredietlijn gekoppeld aan de rekening van uw ex-partner? Dan bent u eveneens hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling van het opgenomen bedrag van de kredietlijn. De enige manier om aan de aansprakelijkheid voor de toekomstige opgenomen bedragen te ontsnappen, is de waarborg opzeggen. In dat geval, mag de bank ook de kredietlijn opzeggen.
 • Spaarrekeningen: Voor het beheer van uw gewone spaarrekeningen gelden dezelfde regels als voor uw zichtrekeningen. Opgelet: de tegoeden op een spaarrekening zijn niet automatisch van u alleen, louter omdat de rekening op uw naam staat. Het is dus mogelijk dat bedragen op een spaarrekening juridisch gezien aan beide partners toebehoren als u uit elkaar gaat.
 • Beleggingen: Jullie kunnen de gemeenschappelijke beleggingen verkopen, maar dat is absoluut niet verplicht. Laat uw bank in elk geval al weten dat jullie uit elkaar gaan. Bekijk samen met uw bank wat het beste is in uw situatie.