HomeSleutelmomentenScheidenNet uit elkaar...wat nu?
Scheiden

Net uit elkaar...wat nu?

Nu de beslissing om uit elkaar gegaan is gevallen, is het tijd om vooruit te kijken naar de nieuwe fase in uw leven. Het is dan ook essentieel dat u snel de volgende stappen onderneemt:

  • Win informatie in: weet welke stappen u te wachten staan op administratief en financieel vlak. Informeer uzelf bij een notaris, advocaat, het OCMW, de gemeente, de wetswinkel of het vredegerecht.
  • Maak afspraken: de situatie is wellicht al zwaar genoeg, probeer dan zo goed mogelijk afspraken te maken over alles wat geregeld moet worden. Denk daarbij goed na wat het best is voor u, laat u niet onder druk zetten om zaken te ondertekenen waar u twijfels bij hebt. Laat u desnoods bijstaan door een neutrale partij: vertrouwenspersoon, notaris, advocaat,…
  • Informeer uw bank: sommige zaken nemen heel wat tijd in beslag om af te handelen. Bekijk uw bankzaken dus snel, neem de nodige beslissingen en hou uw bank op de hoogte van de situatie. Geraken jullie er samen niet uit? Uw bankier staat u graag met raad en daad bij in uw financiële zaken.

Hoe en hoe snel bepaalde zaken geregeld kunnen worden, hangt af van jullie samenlevingsvorm en de rechten en plichten die daarmee gepaard gaan:

  • Gehuwd: een huwelijk wordt in de rechtbank ontbonden
  • Wettelijk samenwonend: hier volstaat het dat één van beide of allebei de partners een verklaring aflegt bij de gemeente voor ontbinding
  • Feitelijk samenwonend: jullie hebben geen formele verplichtingen

Als u formele verplichtingen hebt, kan het even duren eer alles geregeld is. Hou hiermee rekening in uw plannen voor uw volgende stappen. Dringende zaken kunnen eventueel geregeld worden via het vredegerecht of bij een kortgedingrechter.