HomeSleutelmomentenScheidenZorgen voor de kinderen
Scheiden

Zorgen voor de kinderen

Uit elkaar gaan is nog moeilijker als er kinderen zijn. U denkt natuurlijk in de eerste plaats aan hun welzijn tijdens de scheiding, maar wat op lange termijn gedaan? Jullie blijven sowieso samen wettelijk verplicht om te voorzien in hun levensonderhoud, de opvoeding en opleiding. Ook al zouden de kinderen exclusief bij één ouder wonen.

Spreek dus zo snel mogelijk praktische zaken over de kinderen af, zeker wanneer het gaat om volgende punten:

  • Omgangsrecht: Sinds 1995 is co-ouderschap de regel in het geval van echtscheidingen. Dit sluit niet uit dat jullie in bepaalde gevallen om een andere regeling kunnen vragen.
  • Waar zullen de kinderen wonen? Afwisselend bij een van de ouders? Of blijven zij in het ouderlijke huis en verhuizen jullie elke week naar hen toe?
  • Waar zal hun domicilie zijn? Dit lijkt niet belangrijk, maar het kan invloed hebben voor uw personenbelastingen en mogelijke sociale toelagen (kinderbijslag, studiebeurs,…).
  • Wie krijgt de kinderbijslag? In het geval van co-ouderschap krijgen jullie in principe elk een deel van de kinderbijslag.
  • Wat met de school van de kinderen? Als één van jullie beiden verhuist, moet er misschien een nieuwe school worden gezocht. Breng in elk geval de huidige school zo snel mogelijk op de hoogte. Het onderwijzend personeel kan dan rekening houden met de situatie en als het nodig is een extra oogje in het zeil houden.

Als jullie gehuwd waren, moeten jullie in principe altijd naar de rechtbank. Maar dat sluit niet uit dat jullie zelf al heel wat afspraken kunnen maken die de rechter kan overnemen. Als jullie niet overeenkomen, zal de rechter zelf een regeling treffen. Als jullie wettelijk of feitelijk samenwoonden, hoeven jullie niet noodzakelijk naar de rechtbank. Het is echter wel aangeraden om jullie afspraken in een overeenkomst vast te leggen. Die kunnen jullie eventueel door de jeugdrechter of vrederechter laten bekrachtigen.

Samen beslissen en samen betalen

De ouders blijven samen het ouderlijke gezag over de kinderen uitoefenen, ook al zijn ze niet meer samen. Dat betekent dat jullie alle belangrijke beslissingen over hun gezondheid, opvoeding, opleiding enz. samen moeten nemen. Het kan natuurlijk gebeuren dat de rechter het ouderlijke gezag aan een enkele ouder toewijst. In dat geval kan die ouder over welbepaalde onderwerpen alleen beslissingen nemen.

Als ouder bent u ook verplicht in het levensonderhoud van uw kinderen te voorzien. Zelfs als de kinderen niet bij u wonen, of als u er weinig of zelfs geen contact meer mee hebt. Hoe wordt alles precies geregeld? Veel hangt af van de manier waarop jullie samenleefden én uit elkaar zijn gegaan, de mogelijke alimentatieregelingen enz. Stel een zo volledig mogelijke lijst op van de kosten, ook de buitengewone kosten (zoals medische kosten, kampen) en spreek af wie er wat zal betalen.

Zicht- en spaarrekeningen van de (minderjarige) kinderen

Hebben je kinderen rekeningen? De rol die je samen met de andere ouder hebt verandert niet. Na de breuk kunnen jullie elk de rekeningen verder mee beheren zonder expliciete toestemming. Belangrijk om te onthouden is dat iedere handeling of verrichting moet gebeuren in het belang van het kind.   

Het is aangeraden om er sowieso met uw bankier over te praten. Zo kent u meteen uw verantwoordelijkheden, en die van uw ex-partner.