HomeSleutelmomentenWonenWij gaan samenwonen
Wonen

Wij gaan samenwonen

Of u nu gaat samenwonen met uw partner of een huis deelt met vrienden/kennissen om de kosten te drukken, er is één cruciale vraag: Hoe gaat u de betalingen regelen nu u een woning deelt? Betaalt ieder apart zijn deel van de huur en de lasten? Wie betaalt de elektriciteit en wie de boodschappen?

De eenvoudigste oplossing is om een gemeenschappelijke zichtrekening te openen. Daar springt u mee om hoe u zelf wilt. U kunt er beiden uw volledig inkomen op laten storten. Een andere optie is dat u elk een voldoende groot bedrag stort om de gemeenschappelijke kosten te dragen. Zo worden de huur, de terugbetaling van de lening, verzekeringen, boodschappen… eenvoudig en netjes verdeeld.

Naast de financiële kant van de zaak, moert u ook een aantal praktische punten aanpakken. Als u verhuist, moet u naast familie en vrienden, een aantal instanties op de hoogte brengen van uw nieuwe adres:

 • De gemeente waar u gaat wonen: zorg ervoor dat de gegevens op uw identiteitskaart correct en up-to-date zijn. Doe dat zodra u woningverhuisd bent.
 • Uw werkgever
 • Uw bank
 • Uw ziekenfonds
 • bpost: als u van bij uw ouders uitvliegt, kunnen zij uw post doorsturen. Als dat niet zo is, beroept u zich beter op de dames en heren van de postverdeling.

Denk praktisch. En zorg ervoor dat volgende zaken geregeld zijn voor u uw intrek neemt in uw nieuwe woning:

 • Water: u wilt zich toch even kunnen opfrissen op het einde van uw verhuisdag!
 • Energie: elektriciteit en gas zijn onontbeerlijk. Kijk en vergelijk voor u een leverancier kiest. Het kan u een hoop geld besparen!
 • Telecom: in deze moderne tijden toch eerder een basisbehoefte dan overbodige luxe.

Waagt u de sprong en koopt u meteen uw eigen stek? Hypothecaire leningen op maat zijn de specialiteit van Record Bank! Neem dus zeker een kijkje bij onze hypothecaire leningen.

Gaat u huren? Informeer u dan zeker via de huurwet. Zorg in elk geval dat er een huurovereenkomst opgesteld wordt! Bent uuw gehuwd of woont u wettelijk samen? Beide partners worden dan sowieso als huurder van de woning beschouwd. Met dezelfde rechten en plichten, zelfs als maar een van beiden de huurovereenkomst tekende. Woont u feitelijk samenuw? Dan is de persoon die de overeenkomst tekent verantwoordelijk. Wettelijk gezien vallen alle rechten en plichten op zijn schouders. Tip: vermijd mogelijke heibel als u gaat samenwonen met vrienden. Onderteken met z’n allen de overeenkomst.

In de huurovereenkomst moeten volgende zaken duidelijk vastgelegd worden:

 • Duur van de overeenkomst: sommige verhuurders hanteren het gekende contract van negen jaar, dat driejaarlijks opgezegd kan worden. Sommigen werken dan weer jaarlijks. Weet wat u wilt. En wees daar ook duidelijk in naar de verhuurder toe. Kijk goed na wat de opzegtermijn is als u vertrekt en of er bepaalde boetes aan vasthangen als u die niet respecteert.
 • Waarborg: in de meeste gevallen moet u een bepaalde som vastzetten als huurwaarborg. Die dient om bepaalde schadegevallen te dekken of om vroegtijdig vertrek te compenseren. De huurwaarborg mag maximaal twee maanden huur bedragen. Hij kan via meerdere opties vastgezet worden: een huurwaarborgrekening, een spaarrekening of een verzekering op naam van de huurder.
 • Plaatsbeschrijving: laat een plaatsbeschrijving opmaken door een neutrale partij. Onderteken ze samen met uw verhuurder. Zo kan er bij uw vertrek geen discussie zijn over mogelijke schadegevallen.
 • Onderhoud en verzekeringen: laat duidelijk aangeven welke gemeenschappelijke delen van het gebouw (als die er zijn) onderhouden moeten worden. Als dat door een derde partij gebeurt, laat dan duidelijk opnemen wat de bijkomende kosten daarvoor zijn en wat jouw bijdrage inhoudt. Bekijk of er zaken zijn waarvoor u zelf instaat voor het onderhoud, zoals bv. de verwarmingsketel. Daarnaast is uw aansprakelijkheid bij brand verzekeren essentieel. Meestal verplichten verhuurders via het huurcontract dat u dat zelf moet doen.
 • Indexatie huurprijs: de indexatie is de jaarlijkse aanpassing van de huurprijs aan de kosten van het levensonderhoud. De aanpassing kan één keer per jaar doorgevoerd worden, op de verjaardag van het contract. De verhuurder kan ervoor kiezen om niet te indexeren, iets wat in de praktijk nauwelijks wordt gedaan.

Een nieuwe woning inrichten is helaas niet kosteloos. De eerste meubels, leuk behangpapier, verf, decoratiemateriaal… Het loopt al snel op. Een kleine persoonlijke lening kan u daarbij helpen!

Denk vandaag ook al aan morgen en overmorgen. Redenen genoeg om nu al beginnen te sparen of beleggen voor later:

 • Financiële opdoffers vermijden: door een financiële buffer aan te leggen zorgt u ervoor dat u onverwachte kosten zonder zorgen kunt opvangen. Het is een bedrag dat permanent op uw spaarrekening staat. Zo’n financiële reserve zorgt er niet alleen voor dat u geen persoonlijke lening moet afsluiten. Het is ook handig om de dure maanden (met veel uitgaven) of de arme maanden (met weinig inkomsten) op te vangen. Lees er meer over op onze blog.
 • Dromen hoeven geen bedrog te zijn: geboren met een baksteen in de maag? Plannen voor een kroostrijk gezin? Gek op reizen? Door nu al geld opzij te zetten of te beleggen zorgt u ervoor dat uw dromen kunnen uitkomen zonder u financieel voor blok te zetten.