Voorbereiding van het selectiegesprek

Chaque entreprise a sa propre manière de travailler. Souvent, on a l'impression que les critères de sélection ne sont pas tout à fait objectifs... Que l'on est jugé sur la base de facteurs qu'on ne connaît pas toujours et qu'on ne maîtrise pas.

Il existe cependant quelques petites «règles» que vous pouvez suivre afin d'augmenter vos chances de succès. De la même manière qu'il existe des pièges qu'il faut absolument apprendre à éviter...

Que vous cherchiez un premier emploi ou que vous souhaitiez changer de fonction, vous serez toujours confronté, pendant la procédure de recrutement, à des personnes que vous devrez convaincre de vos capacités. Convaincre quelqu'un dépend directement de la manière avec laquelle on communique. Pensez donc d'abord à votre stratégie de communication avant d'entreprendre toute étape concrète.

Het selectiegesprek

Waarschijnlijk hebt u al tenminste éénmaal in uw leven een selectiegesprek gevoerd. En indien u zichzelf gemakkelijk kunt 'verkopen', vindt u het wellicht overdreven om daar zoveel omhaal over te maken. Voor u is het een uitdaging, een gelegenheid om het bedrijf te leren kennen waarbij u solliciteert, een dialoog.
Maar zo'n zelfvertrouwen is niet aan iedereen van ons gegeven. Sommigen zijn zenuwachtig, weten niet wat aan te trekken, komen veel te vroeg om zeker niet te laat te komen ... Kortom, in zo'n geval zijn enkele uit het leven gegrepen tips niet altijd overbodig. Want vergeet niet: het is tijdens dat gesprek dat de beslissing wordt genomen of u de baan krijgt of niet.