HomeAanwervingsprocedure

De aanwervingsprocedure

De aanwerving van nieuwe medewerkers gebeurt altijd op basis van de objectieve beoordeling van een aantal tests en na een gesprek met de manager en personeelsverantwoordelijke van het departement waar de vacature loopt.

Preselectie

Elke kandidatuur wordt geëvalueerd op basis van de functiebeschrijving en de criteria die het departement dat op zoek is naar een nieuwe medewerker, naar voor heeft gebracht. In deze fase is het mogelijk dat de recruteringsverantwoordelijke telefonisch met u contact opneemt om bijkomende of ontbrekende informatie te vragen. De beslissing of de procedure al dan niet wordt verdergezet wordt u binnen de 15 dagen meegedeeld.

Selectie

Alvorens een gesprek plaats vindt zal u worden gevraagd een aantal tests af te leggen die bedoeld zijn om uw numeriek en verbaal redeneervermogen te evalueren en zal u gevraagd worden een persoonlijkheidsvragenlijst in te vullen. Deze test kunt u thuis afleggen via een on-line toepassing.

Indien het resultaat van numerieke en verbale testen positief is, zal een gesprek worden georganiseerd waarbij u de verantwoordelijke van het departement zal ontmoeten waar u eventueel zal werken, samen met een recruteringsverantwoordelijke. Dit gesprek heeft tot doel na te gaan in welk mate uw verwachtingen en uw profiel in overeenstemming zijn met de criteria die de manager van het departement heeft vooropgesteld.

Hoe solliciteren?

Dit is zeer eenvoudig: als u een functie heeft gevonden die aan uw verwachtingen beantwoordt, stuur dan uw CV naar het volgende adres: selection@recordgroup.be

Daarna nemen we zo snel mogelijk met u contact op