HomeSollicitatietipsHet selectiegesprek

Waarschijnlijk hebt u al tenminste éénmaal in uw leven een selectiegesprek gevoerd. En indien u zichzelf gemakkelijk kunt 'verkopen', vindt u het wellicht overdreven om daar zoveel omhaal over te maken. Voor u is het een uitdaging, een gelegenheid om het bedrijf te leren kennen waarbij u solliciteert, een dialoog.
Maar zo'n zelfvertrouwen is niet aan iedereen van ons gegeven. Sommigen zijn zenuwachtig, weten niet wat aan te trekken, komen veel te vroeg om zeker niet te laat te komen ... Kortom, in zo'n geval zijn enkele uit het leven gegrepen tips niet altijd overbodig. Want vergeet niet: het is tijdens dat gesprek dat de beslissing wordt genomen of u de baan krijgt of niet.

Het selectiegesprek

Wat u vóór het gesprek kunt doen

 • Stel een lijst van typevragen op en bereid uw antwoorden voor.
 • Zoek nauwkeurig uit waar de onderneming gevestigd is. Wees er zeker van dat u er gemakkelijk naartoe geraakt.
 • Weet goed waar en bij wie u zich moet aanmelden. Neem voor alle zekerheid de brief mee die u hebt ontvangen, de nodige gegevens staan er zeker op.
 • Verzorg uw voorkomen, maar let op: overdrijving is helemaal verkeerd. Trek dus niet uw strakste pak aan, maar draag kleren waarin u zich op uw gemak voelt. Blijf uzelf, wat niet wil zeggen dat u die oude, afgewassen jeansbroek moet aanhouden!
 • Neem ook een kopie van uw curriculum mee, als geheugensteuntje, en eventueel ook andere documenten waarvan u meent dat u ze tijdens het gesprek zou kunnen gebruiken.
 • Kom op tijd. Als u te laat bent, bestaat de kans dat de stress als gevolg van de paniek tijdens het gesprek de kop opsteekt. Bovendien zult u in dat geval te weinig tijd hebben om u rustig voor te bereiden.

Wat belangrijk is tijdens het gesprek

 • Wees positief en antwoord rustig op de vragen. Soms wordt u door verschillende personen tegelijk geïnterviewd, en die reageren niet allen op dezelfde manier. Het is dan de bedoeling, zoveel mogelijk informatie over u te verzamelen, vanuit verschillende oogpunten. Beschouw dat niet als een 'aanval tegen uw persoon' en laat u niet verleiden tot een discussie over de verschillen in benadering.
 • Leer de strikvragen te herkennen. Als men u een vraag stelt waarop u alleen met 'ja' of 'neen' kunt antwoorden, zeg dan nooit 'neen' zonder uw antwoord met een positieve uitleg te nuanceren. Gebruik daartoe uw sleutelboodschappen en -zinnen, zoals u die hebt voorbereid. Op een vraag zoals bijvoorbeeld: 'Indien u tijdens een project een conflict ontdekt, gaat u dat conflict dan uit de weg?', is het beter niet gewoon met 'neen' te antwoorden. Vul dat antwoord aan met zoiets als "Neen, helemaal niet. Zoals ik u al zei, ik tracht altijd de team spirit te bevorderen door middel van een constructieve aanpak. Ik beschouw conflicten dus als een middel om eruit te leren, om mezelf daardoor te verbeteren.' Die positieve boodschap zal uw gesprekspartner onthouden!
 • Toon dat u iemand bent die kan lachen en dat u nu een dan een mopje op prijs stelt. Maar opgelet: humor wordt niet altijd op dezelfde manier gesmaakt door iedereen.
 • Blijf spontaan en natuurlijk in uw bewegingen. Onderstreep uw woorden rustig met enkele gebaren, maar overdrijf niet. Uw gesprekspartner zal dat gauw als een teken van zenuwachtigheid interpreteren. Zit niet met over elkaar geslagen armen en benen: het is een teken dat u niet open staat voor discussie.
 • Houd uw reacties steeds onder controle. Laat u niet verleiden tot een defensieve houding indien iemand u met een agressieve vraag aanvalt.
 • Wees altijd eerlijk. Indien u iets niet weet of kent, zeg dat dan gewoon. U komt zo des te geloofwaardiger over in plaats van te liegen 'om best wil'.
 • Houd onder alle omstandigheden oogcontact met uw gesprekspartner. Dat toont ook aan dat u zelfvertrouwen hebt en dat u het gesprek open aangaat. Laat u niet van de wijs brengen door dingen van buitenaf en kijk zeker niet altijd een andere kant op.
 • Aarzel niet om uw gesprekspartner te vragen een vraag te herhalen als u ze niet goed hebt begrepen. Over het algemeen zal hij ze duidelijker formuleren als hij ze herhaalt en zo hebt u meer tijd om uw antwoord voor te bereiden.
 • Ga in uw antwoorden rechtstreeks naar wat essentieel is. Weid niet uit en vergewis u ervan dat uw boodschap niet verward klinkt als gevolg van een overdaad aan details. Indien u na uw antwoord merkt dat uw gesprekspartner zwijgt, tracht dan niet te allen prijze die stilte te doorbreken met nodeloze informatie. Zo komt u alleen maar nog aarzelender over! Geeft daarentegen bijkomende informatie als u een misverstand merkt of als uw gesprekspartner u niet goed heeft begrepen.
 • Toon dat u enthousiast bent over de plaatsaanbieding, neem initiatieven. Blijf niet passief op vragen zitten wachten.
 • Let op uw taal. Praat zorgvuldig en duidelijk. Praat niet te snel en mompel niet. Gebruik waar mogelijk concrete voorbeelden.
 • Let op uw niet-verbale communicatie. Onthoud de volgende cijfers: de inhoud van wat u zegt, heeft maar voor 7 % invloed op de mening van uw gesprekspartner; de manier waarop u praat, heeft voor 38 % invloed en uw niet-verbale uiting zorgt voor 55 % van de indruk die u nalaat! Uw gesprekspartner kan zich gemiddeld maximaal 20 seconden concentreren op wat u zegt. Slechts ongeveer 7 % van wat u zegt, wordt onthouden.

Wat u na het gesprek kunt doen

 • Vraag informatie over het vervolg van de procedure. Zult u een brief krijgen en zo ja, binnen welke termijn? Indien de werkgever u belooft dat u een bericht zult ontvangen, heeft het geen zin, elke dag op te bellen om te horen hoe ver het met uw dossier staat. Wel is het nuttig, in contact te treden als er al een lange wachttijd is verstreken.
 • Trek lering uit uw mislukkingen. Vraag feedback over uw gesprek, over de tests. Als u weet welke fouten er werden begaan, zal dat u helpen bij latere sollicitaties.

Wat u niet mag doen

 • Weigeren te antwoorden op een specifieke vraag. Indien u niet anders kunt, leg dan duidelijk uit waarom.
 • Op familiare toon praten. Doe niet alsof u uw gesprekspartner al lang kent. Maak zeker geen persoonlijke toespelingen.
 • Al te uitvoerige uitleg geven. U verliest er de draad van het gesprek bij en uw uiteenzetting wordt verward.
 • U 'super assertief' opstellen. Gedraag u niet alsof uw gesprekspartner geluk heeft dat hij u 'mag' interviewen. Sla geen neerbuigende toon aan.
 • Vragen of uw antwoord voldoende is of de commentaar die men op uw antwoorden zou kunnen geven, van de hand wijzen.

Voorbeelden van vragen

 • Spreek me over uzelf.
 • Beschrijf beknopt wat u tot op heden op professioneel vlak verwezenlijkt hebt.
 • Hoe gedraagt u zich in een professionele context?
 • Hebt u al ervaring opgedaan in een gelijksoortige functie? Zo ja, geef voorbeelden. Zo niet, waarom interesseert deze functie u? Wilt u veldervaring opdoen of cursussen volgen?
 • Waarom wilt u in deze onderneming werken?
 • Wat weet u al over deze onderneming?
 • Welke zijn uw sterke punten?
 • Welke zijn uw zwakke punten?
 • Welke zijn uw loopbaanverwachtingen?
 • Hoe werkt u onder druk en binnen een strakke planning?
 • Werkt u graag in een team?
 • Welke zijn voor u de drie belangrijkste zaken in een werkomgeving, gerangschikt in de orde van belangrijkheid?
 • Wat zou u doen als:....?