HomeSollicitatietipsVoorbereiding van het selectiegesprek

Elke onderneming heeft haar eigen werkwijze. Vaak krijgt men de indruk dat de selectiecriteria niet helemaal objectief zijn... Dat men beoordeeld wordt op basis van factoren die men niet altijd kent en die men niet in de hand heeft. Er bestaan echter enkele kleine "regeltjes" die u kunt volgen om je kansen op succes te vergroten. Net zoals er valkuilen bestaan die u zeker moet leren te vermijden...

Of u een eerste betrekking zoekt dan wel van functie wilt veranderen, u zult tijdens de aanwervingprocedure altijd geconfronteerd worden met personen die u van uw capaciteiten zult moeten overtuigen. Iemand overtuigen hangt rechtstreeks af van de manier waarop men communiceert. Denk dus in de eerste plaats aan uw communicatiestrategie alvorens een concrete stap te zetten.

Voorbereiding van het selectiegesprek

Weet wat u wilt

Bepaal duidelijk voor uzelf welke soort betrekking u het best past. Solliciteer dus niet voor onverschillig welke vacante functie.

Wanneer u de ideale plaatsaanbieding hebt gevonden, beschrijf dan zo concreet mogelijk het doel dat u tracht te bereiken. Het meest voor de hand liggende doel is uiteraard: deze job hebben. Maar men kan vaak ook andere oogmerken nastreven: de ervaring opdoen van de aanwervingprocedure in een grote onderneming, zich aan proeven onderwerpen, leren communiceren over zichzelf, over zijn ambities, enz.

Ken uw gesprekspartner

Zoek inlichtingen over de onderneming waarbij u wenst te solliciteren:

 • Tot welke sector behoort deze onderneming? Welke zijn haar producten?
 • Wat zijn de vooruitzichten? Is het een gezonde onderneming?
 • Maakt zij deel uit van een (internationale) groep?
 • Wat is het beleid van de Human Resources? Welk loonbeleid past ze toe? Wat zijn de geplande opleidingen?
 • Waar is de onderneming gevestigd? Is ze gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer?

Als de onderneming een site op het Internet heeft, zult u er vaak de informatie op vinden die u zoekt. Meestal bestaan er brochures die u ook kunt aanvragen. Tenslotte vindt men veel informatie in de kranten en de gespecialiseerde pers: De Financieel-Economische Tijd, Trends-Tendances...

Gebruik uw kennis van de onderneming op het goede moment

Maak niet te pas en te onpas gebruik van uw kennis van de onderneming waarbij u solliciteert. Onthoud die informatie: u zult op een of ander ogenblik tijdens een eventueel gesprek de gelegenheid vinden om te bewijzen dat u voorbereid bent. Beschouw die informatie meer als een middel om uw zelfvertrouwen te vergroten. Hoe meer u weet, hoe beter u zich zult voelen!

Beeld u in dat u de personeelschef van de onderneming bent

Een onderneming krijgt veel kandidaturen binnen, die allemaal gelezen moeten worden.  Bepaal goed welke boodschap u wil geven en doe dat zo nauwkeurig en bondig mogelijk.

Beperk u dus tot de belangrijke punten en stel u daarbij de volgende vragen:

 • Welke informatie zou u van een sollicitant willen krijgen?
 • Welke informatie is overbodig?
 • Wat moet een curriculum zeker bevatten? Wat moet het niet bevatten?
 • Wat zou u tijdens een gesprek van uw sollicitant willen vernemen?

Ken uzelf

 • Bepaal enkele trefwoorden of sleutelzinnen die uzelf het best beschrijven. Zorg ervoor dat die slogans concreet en makkelijk te onthouden zijn. Zo zal uw gesprekspartner een duidelijk beeld krijgen van wie u bent en van wat u in petto hebt.
 • Stel u voor naargelang van de onderneming waar u solliciteert en van de betrekking die u interesseert. Niet alle ondernemingen en betrekkingen beantwoorden aan dezelfde criteria. Niet alle gesprekspartners zijn in dezelfde informatie geïnteresseerd.
 • Ga ernstig na welke uw sterke en uw zwakke punten zijn en zorg ervoor dat uw sterke punten naar voren komen.
 • Groepeer uw trefwoorden of sleutelzinnen per grote thema's: team spirit, conflictbeheer, bekwaamheid om compromissen te sluiten, te onderhandelen, assertiviteit, ervaring (welke ervaring kunt u in dit bijzondere geval in de verf zetten? Welke kennis of specifieke bekwaamheden maken u onmiddellijk operationeel?), beschikbaarheid (Kunt u onmiddellijk beginnen? Bent u bereid om te reizen? Om cursussen te volgen?) ...
 • Uw "slogans" moeten geloofwaardig en samenhangend zijn. Het dient tot niets, te liegen of u anders voor te doen dan u bent.
 • Zorg ervoor dat uw beschrijving een toegevoegde waarde heeft. Herhaal niet nodeloos de feitelijke gegevens die op uw CV voorkomen. Bepaal welke informatie u op papier zult zetten en houd de rest bij de hand voor een eventueel gesprek.

Beoordeel uw resultaten

Analyseer alle contacten die u met een onderneming zult hebben, zowel de schriftelijke als de mondelinge. Als het resultaat positief is, tracht het nog verder te verbeteren! Als het negatief is, tracht te weten te komen waarom. Meet dus uw doeltreffendheid, om het in de toekomst beter te doen.

 • Indien u een schriftelijk antwoord krijgt, lees het aandachtig en ga na welke elementen al dan niet tot uw succes hebben bijgedragen.
 • Vraag bij een gesprek om feedback vanwege uw gesprekspartners.
 • Indien u proeven hebt afgelegd, vraag naar de resultaten en naar de interpretatie ervan.

Wees overtuigd van uzelf

Men kan anderen alleen overtuigen als men van zichzelf overtuigd is. Het is niet voldoende, uw sterke en zwakke punten op papier te zetten, u moet erin geloven. Enthousiasme is trouwens besmettelijk!

 • Bekijk de dingen positief, denk niet op voorhand dat het niet zal lukken. Wees er zelf van overtuigd dat u de beste kandidaat voor de betrekking bent.
 • Ga steeds uit van uw sterke punten en leg de nadruk op wat u van de anderen onderscheidt. Zo krijgt u onmiddellijk antwoord op de klassieke vraag: "waarom zouden wij u in dienst moeten nemen?"
 • Wees in alle omstandigheden uzelf. Speel geen rol, want u zult dat niet lang kunnen volhouden.
 • Toon dat u weet wat u wilt, maar overdrijf niet. Blijf voldoende soepel en aanvaard eventuele compromissen.